Jste zde

Erotogenní zóna muže - šourek a varlata

Erotogenní zóna muže - šourek a varlata

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení", "Erotogenní zóny mužů a žen - společné pro obě pohlaví", "Erotogenní zóny ženy" a "Erotogenní zóny muže".​

Jen pro malé připomenutí z anatomie

Šourek je kožovitý vak, vychlípenina břišní stěny, ve kterém jsou uložena varlata. Většinou je umístěn mezi řitním otvorem a penisem.Teplota uvnitř šourku je ovladatelná, v chladu se stěna šourku stáhne a přitáhne varlata k břišní stěně, kde se ohřejí, v teple se naopak šourek povolí.

Varlata jsou samčí pohlavní žláza muže. Ve varleti dochází k vývoji mužské pohlavní buňky - spermie. Varlata jsou také důležitá endokrinní žláza, která produkuje pohlavní hormony (například testosteron. Varlata se vyvíjejí v břišní dutině, až později sestupují do šourku. U chlapců by k sestupu varlat mělo dojít do 3 měsíců věku. U některých savců dochází k sestupu už prenatálně. Nesestoupení varlat se nazývá kryptorchismus, pokud nesestoupí jen jedno varle, je to jednostranný kryptorchismus nebo také monorchismus. Oboustranný kryptorchismus vede k neplodnosti. Pro plodnost muže mají varlata zásadní význam. Jedná se o párový orgán. Zdravý jedinec má dvě varlata, z nichž u člověka je levé většinou větší a sestouplejší. Varlata mají vejčitý (ovoidní) tvar, jsou hladká, ze stran mírně zploštělá a na pohmat mírně citlivá. Velikost varlat je u člověka proměnlivá, uvádí se délka 4–5 cm, šířka 3–3,5 cm a tloušťka 2,5 cm. Hmotnost jednoho varlete se pohybuje od 15 do 25 gramů. Na jeho zadní a horní straně na něj navazuje nadvarle. Chámovod spolu s cévami tvoří svazek, který pokračuje do tříselného kanálu a dutiny břišní. U muže jsou varlata umístěná za penisem v kožním vaku, který se nazývá šourek.

Šourek a varlata jako erotogenní zóna

Jak je zřejmé, můžeme si šourek představit jako obal (pouzdro) na varlata. Z toho je zřejmé, že šourek je přístupný většině způsobů vnější stimulace zatímco varlata jen nepřímé stimulaci. Při pohlavním vzrušení mají varlata tendenci se zvětšovat. V tomto vzrušeném stavu jsou výrazně citlivější na doteky nebo mnutí mezi prsty. Když je obejmete v jejich horní části palcem a ukazováčkem, nebo je sevřete do dlaně a jemně je budete stimulovat mnutím, muže to vzruší. Pro muže je podobně vzrušující technika při které mu žena varlata stimuluje tahem. To je tak zhruba vše, co můžete dělat s varlaty.

Šourek je naopak přístupný vnější stimulaci a z toho vyplývá, že možné jej hladit laskat orálně, masírovat nebo stimulovat tahem a tlakem. Všechny tyto způsoby se používají a jsou muži příjemné. Přes šourek se dále stimulují varlata a to tlakem, tlakem, mnutím. Muži je velmi příjemné, když při masáži žena po šourku nechá stékat horký masážní olej  až na ráz a konečník. Vnímá teplo a také to, že na zvýšenou teplotu šourek reaguje stažením a varlata zatažením do dutiny břišní. Dochází tedy ke změnám napětí kůže a uložení varlat. Především při masáži a hlazená tyto změny nuž vnímá. Jsou mu příjemné. Toho se také využívá při některých masážních technikách při tantrické masáži lingamu.

Upozornění

Šourek a především varlata jsou citlivé na tlak. Proto masáž i stimulaci provádějte mimořádně ohleduplně a s citem. Nezapomínejte na to, že z hlediska reprodukce se jedná o zásadní mužský orgán.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje