-A A +A

Jste zde

Jak joni a klitoris stimulovat rukou

Tento technika navazuje na článek "Žena a masturbace" a doplňuje článek "Techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu" a článek "Jak se naučit stimulovat malý klitoris".

Jak joni a klitoris stimulovat rukou

Popisované techniky nejsou jen pro inspiraci žen, ale také pro muže, kteří by svým ženám chtěli být nápomocni.

Klitoris neboli poštěváček není možné oddělovat od joni. Je její součástí a proto i jeho stimulace je vždy spojena s celkovou stimulací joni. 

Hlazení jedním prstem

Ukazováček a prostředníček
Nejčastěji se k hlazení klitorisu používá ukazováček nebo prostředníček. V některých technikách se používají i společně. Co se týká přenosu energií je ukazováček považovaný za prst zatížený emocemi a to i negativními. Ne náhodou, když jsme rozrušení a vyčítáme něco jinému člověku, používáme právě ukazováček ke zvýraznění svého rozhořčení. Pro každého to však nemusí být dostatečně pádný důvod, proč zrovna ukazováček nepoužívat jako hlavní prst.

Prostředníček

Z energetického pohledu je nejvhodnějším prstem prostředníček, o kterém se říká, že je to "Boží prst". Při tantrických a ájurvédských technikách se přikládá na "Třetí oko" a je považovaný za prst, který vede nejvíce pozitivní energie. Tolik z pohledu přenosu energií. Z pohledu přirozenosti doteku je však prostředníček výhodnější i proto, že při položení dlaně shora na Venušin pahorek umožňuje lepší stimulaci, kdy prostředníček ("Boží prst") směřuje přímo na klitoris. Z obou pohledu - energetického i praktického je tedy vhodnější naučit se hned zpočátku používat k masáži klitorisu právě prostředníček.  

Palec: 
Palec se nedá použít při autoerotice. Zato při masáži klitorisu v rámci techniky masáže joni se používá tak, že partner sedící proti rozevřené joni položí prsty ruky přímo na Venušin pahorek a palec ruky pak směřuje přímo na klitoris. Masáž klitorisu se pak dá provádět velmi jemně pohybem palce nahoru a dolů, do stan a nejoblíbenějším pohybem - kroužením. Připomínám, že jemnost a správně zvolený tlak odpovídající stupni vzrušení, jsou nutnou podmínkou pro příjemnou stimulaci.  

Dva prsty - ukazováček a prostředníček 
Společné použití ukazováčku a prsteníčku je ideální při hlazení vnitřní strany velkých stydkých pysků. Ruka je dlaní položena na Venušině pahorku shora a oba prsty hladí vnitřní stěny velkých stydkých pysků. Další technikou je současné jemné hlazení pohybem nahoru a dolů po obou stranách klitorisu.

 

Techniky stimulace klitorisu můžeme rozdělit na 

V následujícím se budeme zabývat jednotlivými technikami

Nepřímá stimulace klitorisu rukou

Stimulace klitorisu rukou může být přímá i nepřímá. Každá z nich bude přinášet jiné pocity a dráždění. Vhodnější je začít nepřímou stimulací a postupně podle vzrušení přejít ke stimulaci přímé.

Hlazení dlaní a spojenými prsty

Dlaní a spojenými prsty můžeme pomalu a láskyplně hladit celou vnější část joni. Může to být úvodní dotek, kterým se k joni vůbec přiblížíme. Na úvod je tento dotek přímo ideální. Nevyleká a naopak působí uklidňujícím i vzrušujícím dojmem. V pozdějším období se k této stimulaci můžeme kdykoli vrátit. Zabrání pocitu návyku na stereotypní stimulaci konkrétní části joni a rozvede pocity silné přímé stimulace klitorisu. Je to potvrzení a uzavření jedné kapitoly stimulace a příprava na další, ještě krásnější. 

Při větším vzrušení může být tlak celé dlaně intenzivnější a může se i spojit s lehkým zasunutím prostředníčku mezi stydké pysky a lehounkým sklouznutím po klitorisu.

Velmi silný pocit vyvolá přitisknutí dlaně na joni dlaní a prsty po prožitku orgasmu. Joni se uzavře a dlaň a prsty kryjí celou její plochu od hráze až po Venušin pahorek. Je to tantrická technika, která joni po prožitku orgasmu uzavře a nechá všechnu energii proudit směrem vzhůru do pánve, křížové oblasti a po páteři vzhůru do hlavy. Jedná se techniku podporující transformaci sexuální energie vzniklé při prožitku orgasmu v energie vyšší, extatické. 

Kroužení prsty ve tvaru osmičky
Jedná se o nepenetrační techniku, kterou by stimulace poštěváčku mohla začít. Při této technice se používá jeden nebo více prstů. Nechte je zlehka klouzat nahoru, přes a kolem klitorisu, jako byste prstem kreslili číslo osm (8). Postupně osmičku zvětšujte až její dráhou pokryjete nejen klitoris, ale i vnější a vnitřní stydké pysky. Stydké pysky jsou oblast s velkou inervací a tedy i vysokou citlivostí na dotek. Nervová zakončení na sliznice velkých pysků a na malých pyscích dokáží ženu při jejich stimulaci velmi silně vzrušit a připravit jí na další stimulaci oblasti klitorisu. Některým ženám stimulace velkých a malých pysků přináší intenzivnější vzrušení, jak přímá stimulace klitorisu. Nezapomeňte na důkladnou lubrikaci!!! Dotek za sucha může být nejen nepříjemný, ale i bolestivý a to vzrušení určitě nepomůže a orgasmu už vůbec ne.

Mnutí a válení

Tato technika patří do nepřímé stimulace klitorisu. Přes klitoridální kapuci je možné zlehka uchopit zakrytý klitoris mezi palec a ukazováček. Pomalým a jemným mnutím mezi prsty nahmatáte jeho pevnější tkáň a pomalu a lehce pokračujete ve stimulaci. Rozlišit tkáň poštěváčku a tukovou tkáň není tak těžké. Když se vám pak mezi palec a ukazováček podaří poštěváček i s jeho skrytou částí dobře uchopit, může žena prožít vlny velmi příjemných a nezvyklých pocitů. Nespěchejte, prožívejte vzrušení a možná zaznamenáte i to, že se poštěváček zvětšuje a jeho uchopení je stále více snadnější. Pohyby mnutí můžete doplnit i o pohyby připomínající válení.

Vytahování a spouštění

Velmi příjemné je, když se vám podaří poštěváček přes jeho kapuci vyhmátnout, nadzvednout a nechat proklouznout mezi prsty. Je to kombinace několika způsobů dráždění, včetně tahu, tlaku a tření, které se spojí v jednu velmi příjemnou vlnu vzrušení. Stimulaci můžete postupně měnit co do rychlosti a tlaku tak, aby pocity při narůstajícím vzrušení byly co nejpříjemnější a vedly k naladění pro další, ještě intenzivnější stimulaci.

Dalším podnětem může být kroužení na klitorisu přes kapuci a pak již přímo na jeho vrcholu. V každém případě je lepší, když tuto techniku budete provádět nejdříve přes kapuci. Nezapomeňte na to, že se již blížíte k velmi citlivému orgánu, a tak trocha lubrikačního krému nebo jiné zvlhčení je rozhodně vhodné. 

Pohyb prsty nahoru a dolů přes klitoridální kapuci

Jedná se o nepenetrační techniku, která je zaměřena na stimulace poštěváčku tlakem a třením přes klitoridální kapuci. Sevřete klitoris přes klitoridální kapuci mezi ukazováčkem a prostředníčkem a třete ji nahoru a dolů stejnou intenzitou a to pomalu a něžně. Tření se přes kapuci přenese na poštěváček a bude ho velmi příjemně stimulovat. Dá se to přirovnat k masturbaci žaludu penisu přes předkožku. Nespěchejte a dávejte pozor, aby dotek byl hladký a jemný. Klitoris a celé jeho okolí jsou na dotek velmi citlivé a vyšší intenzita tření nebo tlaku by nemusela být ženě příjemná. Postupně se bude klitoris zvětšovat a bude stále více citlivý na tlak a tření. Tato technika bývá spíše přechodná a po ní je možné plynule přejít na další. Je však velmi příjemná a byla by škoda ji nevyužít.

 

Přímá stimulace klitorisu rukou

Lubrikační krém nebo kapka dětského olejíčku jsou při přímé stimulaci klitorisu naprosto nutné. Na sucho se klitoris a jeho okolí prostě stimulovat nedá.

Dotek, který naprostá většina žen považuje za nejlepší kroužení prstem nebo prsty okolo klitorisu. Kroužky mohou být malé i větší, pomalé i rychlejší, vždy však jemné a ohleduplné. Malé kroužky jedním prstem jsou přesnější a umí více vzrušit. Plošné kroužky dvěma prsty stimulují nejen klitoris, ale i jeho okolí, malé stydké pysky i klitoridální kapuci a tkáň klitorisu ukrytou pod povrchem kůže a sliznice. Tento pohyb bývá spojen s více pocity a podněty. Jen připomínám dostatečnou přirozenou nebo dodatečnou lubrikaci!

Kroužení

Ze mnutí, válení, vytahování a spouštění je možné převést nepřímou stimulaci klitorisu na přímou. Palec a ukazováček již zvládly, co mohly, a tak necháme palec odpočinout a na pomoc přibereme k ukazováčku ještě prostředníček. Oba prsty přiložíme k sobě a začneme jimi kroužit přes kapuci klitorisu tak, že kapuce se bude postupně stahovat směrem vzhůru a klitoris se pomalu začne obnažovat. Postupné doteky na kapuci a po chvíli na kapuci a klitorisu a nakonec hlavně na klitorisu začnou přirozeně stimulovat tuto nejcitlivější část ženského těla.

Pomocí dvou prstů snadno obsáhnete celou nejcitlivější část klitorisu a jejího okolí. Změnou rychlosti pohybu a změnou tlaku nebo dráhy pohybů prstů brzy přijdete na to, jaký dotek je nejkrásnější.

Pohyb prsty nahoru a dolů

Jedná se o nepenetrační techniku, která je zaměřena na přímou stimulaci poštěváčku tlakem a třením. Prostředníčkem lehounce, velmi jemně, něžně a stejnou intenzitou třete klitoris nahoru a dolů. Nespěchejte, nepřidávejte ani na tlaku ani na rychlosti a brzy zjistíte že je to velmi příjemná stimulace, poskytující řadu vzrušujících pocitů. Zbytečně nezrychlujte a hledejte nejcitlivější místa. Dávejte pozor, aby dotek byl hladký a jemný. Klitoris a celé jeho okolí jsou na dotek velmi citlivé a vyšší intenzita tření nebo tlaku by nemusela být příjemná. Klitoris se bude postupně zvětšovat a bude více citlivý na tlak a tření. Tato technika je velmi příjemná a dokáže navodit velké vzrušení.

Poklepávání prstem

Je jedna z variant doteků přímo na klitorisu. Je vhodné ji provádět, až když je vzrušení na vyšší úrovni. Při malém vzrušení by pocity nemusely být nejlepší, zato při silném vzrušení se jedná o impulzní dotek, který vyvolává silné impulzní reakce. Ty se pak projevují impulzním pocitem vzrušení. Některé ženy tato stimulace velmi vzrušuje a pro jiné může být nepříjemná. Když přerušíte techniku kroužení nebo jinou stimulaci,  uchopte levou rukou velké stydké pysky a stáhnete je směrem k Venušinu pahorku. Kůže i podkoží jsou velmi pružné a tak toto stažení může být i v řádu centimetrů. Tím dojde i ke stažení a mírnému rozevření malých stydkých pysků a stažení kapuce klitorisu z klitorisu. Klitoris se obnaží a vystoupí. Potom ukazováčkem nebo prostředníčkem pravé ruky můžete ZLEHKA začít poklepávat na poštěváček. Nemusíte s jednotlivými "klepnutími" spěchat. Každé klepnutí vyvolá vlnu pocitů. Nechte ji doznít a prožijte si je naplno, pak teprve klepněte znovu .....

Ukazováček, prostředníček a prsteníček

Tyto tři prsty společně mohou pomoci velmi účinně zpřístupnit klitoris a malé stydké pysky, pro jejich přímou stimulaci. Ruka se dlaní položí na Venušin pahorek shora a ukazováček a prsteníček opatrně rozevřou velké stydké pysky. Jejich rozhrnutím se obnaží klitoridální kapuce a částečně klitoris a malé stydké pysky. Podle toho, jak hodně má žena rozevřené nohy, dochází i k pootevření malých stydkých pysků. Ukazováček a prostředníček rozhrnují velké stydké pysky a tím mezi nimi vytváří přístup ke stimulaci malých stydkých pysků a klitorisu prostředníčkem. Nejčastější pohyb prostředníčku je nahoru a dolů a krouživý pohyb špičkou prstu na klitoridální kapuci a vrcholu klitorisu. Pohyb bříška a špičky prstu by měl být jemný a pomalý. Rozevření stydkých pysků by mělo být nenásilné. Tato stimulace jednou rukou je velmi příjemná a účinná. Pokud se ukazováček a prsteníček nechají sklouznout na úroveň klitorisu a "stáhnou" klitoridální kapuci z klitorisu, značně jej odhalí a umožní prostředníčku přímou stimulaci nejcitlivější části klitorisu. Tlak a tah dvou bočních prstů je vedlejší příjemný pocit, který žena při přímé stimulaci prožívá. POZOR na možnost zranění sliznice příliš dlouhými nebo ostrými nehty!. Velká opatrnost a ohleduplnost je opravdu potřebná.

Stimulace čtyřmi prsty
Technika je velmi podobná stimulaci třemi prsty. Jen velké stydké pysky rozevírá ukazováček a malíček a prostředníček a prsteníček třou klitoridální kapuci a klitoris. Používá se i technika, kdy je mezi dvěma prsty třen klitoris oboustranně z boku. Hlazení může být prodlouženo až na malé stydké pysky a dráha prstů vedena mezi nimi a přes klitoris a klitoridální kapuci až nad ní. Hlazení musí být vedeno pomalým a něžným dotekem. Velkou pozornost věnujte tomu, aby vaše prsty neměly žádné záděry a nehty byly krátké a zabroušené. Opravdu hrozí reálné nebezpečí poranění jemné sliznice a velmi citlivého klitorisu.

 

Nastupující orgasmus a vyvrcholení

Jak dlouho bude trvat masturbace, je naprosto individuální. Není to také důležité. Hned na úvod jsme si řekli, že není důležitý vrchol, ale cesta k němu....

Stimulace klitorisu až k prožitku orgasmu
Pro navození a narůstání vzrušení je možné používat kteroukoli z technik nepřímé i přímé stimulace celé joni a klitorisu. Při vyšším vzrušení je vhodné se postupně zaměřit přímo na klitoris a věnovat se jeho nejcitlivějším místům. V této době již bude klitoris vzrušený, zvětšený a tužší. Rytmus stimulace by měl být spíše pravidelný s vyšší intenzitou odpovídající stupni vzrušení. To pomůže postupnému narůstání vzrušení až k dosažení vrcholu a prožitku orgasmu. Právě udržení rychlosti a intenzity stimulace pomáhá zvyšovat sexuální energii, vznikající v nervových zakončeních v oblasti klitorisu a ta je pak akumulována do joni a pánevního dna. Když hladina vzrušení dostoupí vrcholu, dojde ke spuštění orgasmu a ke vzniku orgasmických křečí ve stěnách joni a oblasti klitorisu. Orgasmické křeče provází pocity blaha, které zaplavuje nejdříve oblast klitorisu, pak joni, pánevní dno a někdy i celé tělo ženy. 

Doba stimulace klitorisu je naprosto individuální a u každé ženy je jiná. Závisí na mnoha faktorech a není u žádné ženy nikdy stejná. Není možné srovnávat minulý orgasmus s tím dnešním. Hodně záleží i na dalších podnětech, které stimulaci klitorisu provází. Orgasmus tedy není automatickým následkem stimulace. Proto je potřeba ke každé masturbaci přistupovat tak, jako by byla tou první. Naprosto stejné je to i s milováním.

Pro úspěšné dosažení potřebného vzrušení, které má přerůst v orgasmus, je potřeba v okamžicích před nástupem orgasmu neměnit stimulaci, doteky, rychlost ani tlak stimulace. Udržení dráždění pomůže překonat hranici, za kterou dojde ke spuštění spontánního orgasmu. Ve vrcholné fázi vzrušení by výraznější změna podnětů mohla způsobit pokles úrovně vzrušení a orgasmus by se pak nemusel dostavit.

Masturbace a první orgasmus
Je pravděpodobné, že pokud masturbaci bude dívka provádět poprvé, nebude ani očekávat, že orgasmus přijde. Ona vlastně ani neví, co to orgasmus je. Proto se většinou ani nesnaží jej za každou cenu dosáhnout. Úplně stačí, jak krásné pocity při doteku prožívá. Není kam spěchat. Dnes to bylo krásné a teprve zítra! 

Je to jako s každou jinou zkušeností, které se člověk učí. Když jako mimino budete lézt po zemi a pokusíte se ze všech čtyř postavit na nožky, také to nepůjde na první pokus. A jednou to přijde a vy stojíte!!!!! 

Když se žena naučí prožívat orgasmus při autoerotice, MÁ VYHRÁNO!!!

Pokud masturbaci bude žena provádět již poněkolikáté, bude už vědět ,co při ní zažívá a jak postupovat ke zdárnému konci. Proto každé další dobrodružství masturbace jí pomáhá lépe poznávat své tělo, jeho tajemství a rozkoše, které ukrývá. Právě touha po dalších a dalších zážitcích a vzrušení vede ke zvládnutí masturbační techniky na takové úrovni, že žena je pak schopná dosáhnout orgasmu pomocí stimulace klitorisu. A o to jde. Když to zvládne sama, pak zvládnout prožitek orgasmu při milování s partnerem nebo partnerkou je jen další krok na cestě k poznání, tentokrát párové sexuality.

 

SEX v období dospívání

Nepřipravenost dívek na sexuální život s partnerem většinou vede k tomu, že dívka, která příliš brzy začne se sexuálním životem, není schopná při milování s partnerem dosáhnout orgasmu. Nezná své vlastní tělo a už je v roli někoho, kdo má zvládnout milování společně s někým jiným. Není vyzrálá, nevyzná se sama v sobě a najednou má sex, ale to, co od něho očekávala, nepřišlo. Zato přijde zklamání, pochybnosti, traumata a možná i nechtěné těhotenství....potrat a trauma na celý život... manželství s nejasným cílem .... svobodná matka ... a mnoho dalších variant, které mohou být i přímo tragické.

V lepším případě dívka nepřítomnost orgasmu při pohlavním styku začne nahrazovat jeho simulováním. A samozřejmě o orgasmu začne mluvit jako o chlebu, o něčem ,bez čeho se nedá žít atd. Čím větší bude její frustrace, tím silnější bude její verbální orgasmus, ale i možné následné deprese.... Kamarádky budou žasnout, přítel se bude dmout hrdostí a místo hledání cesty pro její uspokojení se rád spokojí s tím, jak krásně mu orgasmus dívka hraje. A to je cesta do pekla... Přitom mnohdy stačí počkat, až se z dívky stane žena schopná rozumět svému tělu a jeho potřebám.  Žena na úrovni myšlení a chování, ne ve smyslu, že již není panna.

Autoerotika je ideální cesta, jak své tělo poznat a jak se vyznat v jeho potřebách a touhách.

 

Klitoridální stimulace při milování

Pokud žena ví, že je schopná dosáhnout orgasmu při milování, pak není žádný problém tento návyk uplatnit i v případě, že se jí dosažení orgasmu nedaří při spojení s mužem. Někdy to pro pár bývá takové trauma, že se milování raději začnou vyhýbat, nebo se z muže stane neurotik, který začne trpět pocity méněcennosti a předčasnou ejakulací. Předčasná impotence je pak pro muže záchranou....

Po páry, které touží dosáhnout vyvrcholení ženy při penetračním vaginálním sexu jsem napsal obsáhlý článek, který tuto techniku celkem podrobně rozebírá. Nejedná se o nějaké teoretické úvahy. Toto je technika, která opravdu funguje, a při troše snahy a kázně u obou partnerů vám dávám maximálně tři pokusy do vítězství.

Jak může žena bezpečně dosáhnout orgasmu - rady nad zlato:

Související články a kapitoly

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(O)