-A A +A

Jste zde

Nevěra

Nevěra

Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Nevěra je sexuální, případně milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Pohledy na fyzickou nevěru a na nevěru s citovou angažovaností se různí. Stejná situace nemusí být dvěma lidmi vnímána stejně. To, co jeden považuje za naprosto nevinnou zábavu, může druhý už považovat za nevěru... Další pojmenování pro nevěru jsou podvádění a starší název je cizoložství.

Nevěra se odlišuje od polygamie, tj. souběžného legálního soužití jedince s více osobami (mnohomanželství).

Každý člověk má svou vlastní definici toho, co za aktivity pro něho nevěra představuje. To, co pro jednoho nevěrou je, pro druhé může být jen zábava nebo "nevinná" hra. Obecně je za nevěru (podvádění) považovaný jakýkoliv fyzický kontakt, včetně líbání, s někým jiným, než partnerem. Zvláště pak tehdy, když je tato aktivita spojována s citovou vazbou. Za jednoznačnou nevěru je pak považovaný sex nebo jakékoli sexuální aktivity. Ten je většinou provázený milostnou komunikací písemnou, telefonickou, SMS zprávami s milostným nebo intimním obsahem či mailovou komunikací. Prostě za nevěru je jednoznačně považovaný takový vztah, který je provázený intimními doteky, sexem nebo citovou vazbou. Protože neexistuje přesná hranice obsahu "nevěry", je vhodné, aby si partneři stanovili tyto hranice sami a ještě lépe je, když jejich dosažení nebudou muset nikdy ve vztahu vůbec posuzovat. Ale i tak je vhodné tyto mantinely znát a vědět, že jakákoli aktivita mimo pár může být tomu druhému nepříjemná nebo zraňující.

Hranice nevěry přímo souvisí se žebříčkem morálních hodnot každého jednotlivce. Ta se dá vnímat i jako určitý konflikt s pojmem, který se z našeho slovníku pomalu, ale jistě vytrácí. Tím pojmem je "svědomí". To je ten nejjednodušší indikátor toho, zda se chováme tak, jak bychom se podle vlastního žebříčku hodnot chovat měli. Problémem začíná být, že takový žebříček hodnot musí vzniknout na základě výchovy v rodině, škole, společnosti... Pojem svědomí mizí společně s předpoklady pro jeho nastavení. Jeden arogantní mladík řekl, "Moje svědomí je čisté, protože jsem ho ještě nikdy v životě nepoužil"... Tak tak nějak to dnes je...

Zjednodušená definice nevěry by mohla být taková, že když se za své chování stydíte, když vnímáte, že to co děláte není správné, když takovéto aktivity skrýváte nebo je maskujete za jiné, mažete zprávy SMS nebo přijaté či volané hovory, pak naplňujete pojem nevěry na emoční nebo dokonce fyzické úrovni. Když víte, že tak činíte bez souhlasu a vědomí partnera nebo partnerky, pak takové jednání nedokážete obhájit ani sami před sebou.

Nevěra je produktem akutní sexuální potřeby nebo vášnivé touhy mimo manželský svazek. Říká se, že "láska je slepá" a že to platí i v případě nevěry. Je však dobré vědět, že:

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy.
(Václav Richter)

Proto je naivní si myslet, že zrovna ta "moje nevěra" nikoho nezajímá a nikdo si jí nevšimne...

Problémy s nevěrou začínají s jejím prozrazením, někdy i dříve

Většina lidí se domnívá, že problémy nevěra přináší až s jejím prozrazení. Zpravila tomu tak bývá, ale mnohdy se potíže dostaví už dříve, než k prozrazení dojde. takovou klasickou komplikací bývá okamžik, když milenka nebo milenec, doposud bezproblémoví lidí, začnou svůj vztah dávat veřejně najevo. Kdyby jen najevo, oni mnohdy začnou přímo vznášet požadavky, které slušný manžel nebo manželka na záletech přece nemohou akceptovat! Milenka nebo milenec začne mít najednou majetnické požadavky a začne mluvit o vhodnosti rozvodu...

Také nepodceňujte výčitky svědomí. Někdy je to větší psychický tlak, než si většina lidí umí představit. Pak může stačit málo, dostaví se "slabá chvilka" a nevěrník na sebe vyzvoní i to, co se ještě ani nestalo...

Když ti žena řekne - "pověz mi pravdu"!!!
Tak začni utíkat, protože ona už ji dávno ví...

Opravdovým problémem však nevěra začne být až v okamžiku, kdy se "odtajní nechtěně" a partner nebo partnerka se o ní doví. Nedá se jasně doporučit jak takovouto situaci řešit. Vždy se však jedná o trauma, které postihne především podváděného partnera, ale někdy i nevěrníka.

Nejdůležitější je zachovat klid. Takováto situace se nedá řešit v záplavě okamžitých emocí.

Po odeznění prvotního šoku je zapotřebí začít racionálně přemýšlet, jak novou situaci řešit. Je nutné zvážit nejen situaci samu, ale i okolnosti a to především rodinné. Je potřeba v klidu probrat, zda je ještě zájem o zachování manželství nebo partnerství a v jaké podobě. Bez vyslechnutí toho druhého to nepůjde. Musíte přece zjistit, co ho k nevěře vedlo a jaké má další záměry. Co od nevěry očekává do budoucna? Má zájem udržet rodinu nebo chce odejít do nového vztahu? Byla nevěra jednorázový sex nebo přerostla v nový vztah? Nejsou to snadné otázky a odpovědi na ně se většinou hledají ještě obtížněji...

O nevěře své manželky nebo manžela se však můžete dovědět i zábavnou formou. Například můžete dostat SMS od anonymního dárce s textem:

Pokud se chcete zúčastnit sexu ve třech,
vraťte se ihned domů...

Nevěra může mít celou řadu podob

  • Nahodilý, jednorázový mimomanželský sex - jednorázová, primárně sexuální aktivita, často nahodilá, obvykle s nízkou nebo žádnou emocionální vazbou. Jedná se většinou o nahodilou situaci na služební cestě, v lázních, na školení a při dalších situacích, kdy je příležitost, nálada a okamžitá touha. Jedná se o sexuální úlet, který většinou nemá pokračování. Nedochází při něm k žádnému dalšímu vzplanutí, které by vedlo k touze pokračovat v dalších kontaktech s dotyčnou osobou.
  • Erotické dobrodružství - déle trvající sexuální porozumění s vyšší mírou citové angažovanosti, něžnostmi, avšak bez plánů na společnou budoucnost. Tato forma vede k formám volných vztahů, jejichž hlavním společným cílem je sexuální uvolnění bez dalších závazků. Partneři v takovémto vztahu hledají jen sexuální uspokojení. Nebezpečím může být stav, kdy se tato vzájemná dohoda o sexu bez závazků začne u jednoho z strany jednoho z účastníků porušovat a vede k touze po navázání hlubšího vztahu.
  • Mimomanželský vztah - dlouhodobý vztah se silnou citovou vazbou a potenciálním plánováním společné budoucnosti
  • Flirt - spíše příslib bez skutečného naplnění nevěry, koketování. Slovo flirt pochází z anglického to flirt. Původ má ve starém francouzském výrazu Conter fleurette, což je vlastně výraz pro naši říkanku "Má mě rád, .... nemá mě rád", při které se postupně trhají okvětní lístky například květu kopretiny. Flirt (flirtování) označuje nezávaznou konverzaci nebo vzájemnou komunikaci s milostným nebo erotickým podtextem. Jedná se o způsob, jak vyjádřit vážné věci (jako třeba sexuální touhu) lehkou, humornou a nezávaznou formou. Podle situace to může být forma příjemně zábavná nebo divoce vzrušující. Lidé při flirtování mohou mluvit nebo jednat způsobem, který vyvolává dojem důvěrnějšího vztahu nebo delší známosti, než odpovídá skutečnosti. Přitom ale současně neříkají ani nedělají nic, co by v dané situaci bylo nepřístojné nebo nevhodné. Obvykle k tomu používají laškovný žert nebo ironii. Při flirtování se používají stylizovaná gesta, jazyk, řeč těla, pózy a fyziologické znaky, které obvykle bývají součástí předehry. Mezi nejčastější používaná gesta pak patří mrkání, lehké důvěrné dotyky, úsměv, psaní a posílání vzkazů, básniček. Ne každý muž nebo žena však u svého partnera tuto formu komunikace s jinými lidmi zvládá nebo ji dokáže bez projevů žárlivosti překonat.
  • Virtuální nevěra - sdílení sexuálních fantazií bez přímého sexuálního kontaktu. Tato podoba "nevěry" je často obsahem erotických představ a snění. Vzhledem k tomu, že erotické představy nebo sny prožívá každý, není to něco, co by muselo být bez dalšího "reálného" pokračování považováno za klasickou nevěru.
  • Sex po internetu - mírnější forma "nevěry" bez fyzického kontaktu. Může však vést k jisté formě závislosti.
  • Sex po telefonu - mírnější forma "nevěry" bez fyzického kontaktu. Může však vést k jisté formě závislosti.
  • Prostituce, placený sex - Prostituce je často považována za nejstarší živnost, i když je jen málo zemí které ji takto uznává. Jedná se o "lásku na prodej". Je mylné si myslet, že prostituci, jako hlavní ekonomickou činnost, provozují jen svobodné ženy. V této oblasti pracuje i velká skupina vdaných žen, mnohé s tichým souhlasem manželů, s cílem zlepšit rodinnou finanční situaci. Často jsou některé prostitutky pro klienty v roli jakéhosi terapeuta pro muže žijícího v málo harmonickém manželství a nevyváženém vztahu.
  • Swingers - jde vlastně o zvláštní formu skupinového sexu, kdy jedinec, ať už žena nebo muž, má pohlavní styk s více partnery současně. Zda účast obou partnerů na klasické swingers párty naplňuje definici nevěry je otázkou k dalšímu bádání... Nad touto otázkou se zamýšlí článek "Je skupinový sex nevěrou?".

Patologický pohled na nevěru může vycházet z předpokladu, že už samotná myšlenka na jakoukoli erotickou aktivitu s někým jiným než partnerem či partnerkou, je nevěrou. Může za to být považovaný i žádostivý pohled, závan erotického vzrušení při pohledu na jiné tělo či vzrušující představa vyvolaná vůní či vzpomínkou. Něco podobného prožívá každý a to tak trochu pod vlivem toho, že člověk je proste bytostí pohlavní, sexuální. Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš bychom jako živočišný druh jednoduše vymřeli... Patologické by to bylo tehdy, když by podobné prožitky vedly k výčitkám, traumatům, osobním konfliktům nebo sebetrýznění. Patologický pohled na nevěru se může projevit nejen na straně partnera či partnerky, ale i může být vyvolaný také vlastním přesvědčením, že něco podobného je hříšné, odsouzeníhodné, trestuhodné nebo nemravné...

Riziko pohlavních chorob

Nevěra je právem považovaná za vážný partnerský problém. Většinou se poukazuje na vztahové problémy, traumata, zklamání a další negativní emoce, které nevěru provází. Podstatně méně a s daleko menším zájmem je řešena otázka možná stejně významná a tou je riziko možné nákazy pohlavní chorobou. Samozřejmě záleží na tom, o jaký mimomanželský poměr (nevěru) se jedná a jaké sexuální praktiky byly jeho součástí. Jiné riziko nejspíš bude při nevěře s prostitutkou a jiné při mimomanželském vztahu se "slušnou" ženou nebo "slušným" mužem... Vzhledem k tomu, že riziko pohlavních chorob při nevěře rozhodně není možné podceňovat, věnoval jsem tomuto tématu samostatný článek "Nevěra a riziko pohlavních chorob".

Nevěra v historii

Ve starověku se přístup k nevěře lišil podle společenské třídy. V horní vrstvě platila zásada „Ten, kdo obdaří svou knížecí potencí ženu z lidu, zušlechťuje. Avšak princezna, která se oddá muži nikoli rovnocennému, poškozuje vlastní rod.“ Ve střední třídě u muže záleželo na jeho příjmech, zda si mohl dovolit více žen, zato žena byla de facto považována za majetek muže a měla vychovávat jeho děti. V nejnižší vrstvě byla chudoba hlavním faktorem, pro nějž byla polygamie nedostupná. Starořecká společnost nebránila muži ve vydržování více žen v závislosti na jeho prostředcích, doma však měl mít ženu jen jednu. Starověký Řím na věrnosti důsledně netrval a sexuální život považoval za přirozené právo muže stejně jako ženy. Možnost adopce snižovala význam ženy pro reprodukci. Trpěna byla i prostituce.

Křesťanství přišlo s tehdy netradičním důrazem na manželství a jeho nerozlučitelnost. Ve 12. století už nemohla být nevěra důvodem k rozvodu, přesto byla považována za těžký hřích. Zatímco světské společenství znalo jen nevěru ženskou (i s trestem smrti či zmrzačení), křesťanská církev odsuzovala i nevěru mužskou (s požadavkem pokání. Později se v některých oblastech i světské tresty rozšířily také na muže. Až do 16. století byla častým trestem tzv. ulička hanby, z níž bylo později možno se vykoupit. V 15. století docházelo pod vlivem důrazu na manželství i k omezování konkubinátu (nesezdaného soužití).

S nástupem novověku došlo k výrazné tabuizaci sexuality a potlačení veškerých smyslových a erotických projevů. Oficiálně tolerována byla sexualita jen v manželství. Sex svobodných lidí byl trestán vykázáním z města či pokutou, manželská nevěra pak byla v protestantské Evropě důvodem k rozvodu, v katolických oblastech k rozluce od stolu a lože. I prostituce byla od 17. století stále méně tolerována.

S nástupem průmyslové revoluce vliv církve na sexuální chování slábl. Náboženská doktrína se však přenesla do medicínské praxe, z hříchu se stala nemoc. I konec 19. století tak zdůrazňoval uměřenost a normálnost. Výzkumu sexuality se začal věnovat Sigmund Freud, později Alfred Kinsey a další, docházelo tak k jisté liberalizaci.

Zásadní změnu přinesla sexuální revoluce a ženská emancipace. Významné změny pohledu na nevěru přinesla také probíhající ženská emancipace. Nevěra začala být společností stále více tolerovaná. V současné době je tomu tak více v Evropě, zejména západní. V některých státech USA je věrnost dokonce zakotvena v manželském právu, včetně postihů za její nedodržení. Zcela jiný pohled na nevěru nalezneme především v státech, kde náboženské tradice nevěru považují za vážný náboženský a mravní přestupek. Může být trestána velmi těžkými fyzickými tresty, zrušením manželství, vyhnáním nebo i smrtí.

Výskyt a názory v ČR

V českých výzkumech sexuálního chování došli Weiss a Zvěřina ke zjištění, že téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimomanželský pohlavní styk (64 % v roce 1993 a 63 % v roce 1998). Ženy i muži v ČR mají volnější pohled na nevěru a často ji už nepovažují ani za problém. Týká se to jak lidí, kteří se s nevěrou osobně setkali, tak i lidí, kteří ji zvenku posuzují. Ženy přitom mají tendenci spíše k dlouhodobějším mimomanželským vztahům, zatímco muži k více k vztahům příležitostným. K nevěře mužů spíše dochází nejčastěji při náhodné známosti, ženy, vzhledem k větší potřebě citového propojení s partnerem, prožívají píše dele trvající paralelní vztahy. Vyšší počty nevěrných mužů jsou zřejmě důsledkem jejich větší upřímnosti. Může to však být také proto, že část mužů vyhledává k mimomanželským stykům neprovdané nebo svobodné ženy.

 

Pro zamyšlení:

"Vždycky se nám zdá lepší to,
co nemůžeme dostat,
než to, co už máme.
V tom spočívá romantika lidského života."

Pravda je lék.
A jako takový má i vedlejší účinky.

Pro zasmání:

"Odpustila byste nevěru?"
"Sobě ano, ale jemu ne."

Ženská je v posteli s nejlepším přítelem svého manžela.
Po několika hodinách milování oba leží a odpočívají, když zazvoní telefon. Žena to zvedne: „Prosím? Ahoj, zlato... Opravdu? Tak to je skvělé... Docela ti závidím. Tak si to užij.“
Chlápek se ptá: „Kdo to byl?“ ...... „
Ale, to byl jen manžel. Vyprávěl mi, že s tebou hraje karty.“

Když je vám vaše milovaná nevěrná
a vy se chystáte skočit z okna,
uvědomte si,
že vám nasadili parohy
a ne křídla.
(Miroslav Horníček)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)