-A A +A

Jste zde

Přátelství s výhodami - sex na zavolání

Přátelství s výhodami - sex na zavolání

Volné pokračování článků "Sexuální chování a vztahy" a "Milenka nebo milenec".

Mnoho i dospělých lidí má někdy až překvapivě dlouho pocit, že na dlouhodobý vztah s povinnostmi nejsou dostatečně připraveni. Mnohdy z takového vztahu mají přímo strach. Věnují se práci, budují kariéru, hmotně se zajišťují, cestují, "poznávají svět a život ... žijí"... A k plnohodnotnému životu potřebují sex a ten bez stálého partnera není po ruce.

Přitom většina mužů i žen, kteří takovéto formy vztahu vyhledávají, si jsou vědomi toho, že při jednorázovém "sexu na jednu noc" jim hrozí vážná zdravotní rizika. Mnozí proto uspokojování svých sexuálních potřeb v erotických podnicích nebo při náhodných příležitostech sexuální radovánky raději oželí... Nakonec se jim možná zdá, že nejbezpečnější bude obrátit se na kamarády a kamarádky, kteří řeší podobný problém.

Trend sexuálních vztahů "na zavolání" se začal objevovat v ​​sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Říkalo se tomu "sportovní sex" nebo "přátelství s benefity", "kamarádství s benefity" nebo anglicky "fends with benefits"... Řada filmů konce 20. století tuto formou "přátelství" bez obalu ukazovala a mnozí hrdinové v mužných rolích odvážných chlapíků nebo odvážných žen ji pravidelně využívali pro zpestření heroického životního stylu... Byl-li čas, byl sex... Takovýto přístup k sexu ve filmu si velmi rychle a snadno našel své obdivovatele i v běžném životě. Je však otázkou, zda se tato forma sexu do filmu nedostala proto, že byla "normální" v běžném životě...

Sexuálních vztahy založené na "přátelské výpomoci" přetrvávají dodnes, jen kromě telefonování se způsob komunikace rozšířil o maily a kontakty přes sociální sítě.

Vztah při kterém lidé mají pravidelně pohlavní styk bez milostného vztahu, je obecně považován za náhodný, příležitostný sexuální vztah, který je přece jen trochu odlišný od "sexuálního vztahu na jednu noc". Někdy se takový vztah "sexu na zavolání" označuje jako "sex bez podmínek" nebo "přátelství s výhodami".

I z důvodu obav o své zdraví pak někteří volí variantu "bezpečnějšího sexu" a využívají pro naplnění svých sexuálních tužeb přátel podobného názoru. Sex si prostě domluví na zavolání za předpokladu, že bude nezávazný a bez dalších nároků. Je to víceméně taková vzájemná společenská služba, "výpomoc", která není jen o sexu, ale jakoby i o společenském vyžití, návštěvě kulturních akcí, sportu, zábavě a nakonec samozřejmě i o sexu. Prostě jsou přátelé, baví se, poznávají svět a život a mají spolu sex, ale nic víc.

Přátelství s výhodami a vztahy

Přátelství s výhodami se nijak neváže na konkrétní sexuální orientaci nebo na statut vztahu. Tato forma "sexuální výpomoci" může být provozována mezi heterosexuály i homosexuály a nakonec i mezi bisexuály. Jen asexuálové o podobnou aktivitu zájem tak nějak nejeví. Podobně je tomu se závazky. Přátelství s výhodami mohou využívat lidé svobodní, rozvedení, žijící single, v partnerství, registrovaném partnerství i manželství. Nelze tedy ani posuzovat, která ze skupin tuto "službu" využívá více nebo častěji. Navázání vztahu na zavolání přece jen předchází vytvoření nějakého přátelského vztahu, který se postupně přesune do roviny "přátelství s výhodami". Není to tedy zcela nahodilý vztah bez jakýchkoli předcházejících vazeb.

Má i své klady, ale to jen v případě, že takovýto vztah přeroste ve vztah manželský nebo partnerský.Tento způsob sexuálního života také umožňuje lepší poznání sexuálních potřeb a přání toho druhého. Proto je v takovémto vztahu možné i více experimentovat. Přátelství s výhodami také nepředstavuje také vysoké riziko možné nákazy pohlavní chorobou, jako jiné formy sexu s neznámým člověkem nebo při placeném sexu.

V čem je přátelství s výhodami jiné?

Dlouhodobé vztahy vyžadují čas na vzájemné poznávání a na získání vzájemné důvěry. Patří k nim intimní doteky, líbání, objímání se i něžnosti a důvěrnosti.

U "sexu na jednu noc" na to není čas. U vztahů založených na sexu domluveném na zavolání tento prostor je. Časem se tedy tyto něžnosti mohou v sexu plně rozvinout a sex může být velmi podobný partnerskému pojetí milování. Základní rozdíl však stále zůstane v absenci touhy vztah rozvíjet jinak, než jen zdokonalováním vzájemného sexuálního uspokojení.

Na rozdíl od "sexu na jednu noc", kdy se neočekává, že by po sexuální aktivitě ještě někdy následovalo jeho opakování, je "sex na zavolání" neboli "přátelství s výhodami" o něco více vázané. Není to jednorázová záležitost. Jedná se o kontakt dvou lidí, kteří dlouhodoběji udržují sexuální vztahy bez závazků. Mohou si kdykoli a domluvit si schůzku za zábavou zakončenou většinou sexem. Všechno je docela jednoduché a celkem nekomplikované. Někde se potkáte, zajdete si na večeři, budete mít sex a pak jdete každý zpět k sobě domů. A protože milování není jednorázové, ale opakuje se někdy mnohokrát ročně, může být i sex je více vynalézavý, pestřejší a dá se v něm i více experimentovat. Je to logický důsledek toho, že partneři se na sex připravují a chtějí vyniknout. Navzájem se více znají, vědí jaké reakce sex provází a tak si mohou i více dovolit.

Problémem je, že zvláště u žen se dá jen těžko předpokládat, že takovýto dlouhodobější vztah nebude provázen nějakou citovou vazbu k osobě, se kterou se žena miluje. Nemusí se nutně jednat o zamilovanost nebo lásku, ale nějaký kladný pocit takovéto milování musí provázet, protože jinak by žena jen těžko mohla sexuální akt prožívat naplno. Navíc orgasmus u ženy je postaven na jiném základě než u muže a tak se nějaké emoce při sexu prostě předpokládat dají.

Často se takovéto vztahy navazují mezi přáteli, rozvedenými manžely nebo promiskuitními přáteli. To je také i rozdíl mezi sexem na jednu noc, kdy se "partneři na celou jednu noc" nemusí vůbec znát.

Může se vztah na zavolání rozvíjet?

Samozřejmě že může. není to však jeho prvotním cílem. Sexuální vztahy na zavolání nejsou zdaleka tak silně emocionální nebo "osobní" jak dlouhodobé partnerské vztahy. Jsou však rozhodně více emocionálně vázanější jak vztahy při "sexu na jednu noc". Je to logická důsledek toho, že partneři na telefonické zavolání jsou si přece jen bližší, mají společné zážitky, někdy i společné přátele a hlavně mají vícenásobné sexuální zkušenosti. Vědomě je však potlačena citová stránka, která provází dlouhodobé partnerské vztahy.

To je také základní úskalí příležitostného "sexu na zavolání" mezi "přáteli s výhodami". Dříve nebo později začne jednomu z nich vadit, že po tak intimních setkáních, mnohdy trvajících řadu měsíců i let, ve vás ten druhý vidí jen objekt pro sex, pro naplnění sexuální potřeby, prostě pro vybití sexuálního pudu.

Většinou je hlavní motivací pro sex na zavolání jen touha po sexuálním uspokojení a orgasmu. Možná takovéto milování bude naprosto vynikající, s úžasnou předehrou a nádhernými orgasmy, ale nic víc. Podvědomě se sexuální partneři brání tomu, aby z takovéhoto sexu vznikl citový vztah. Většinou se důsledně potlačuje jakákoli touha po rozvíjení trvalejšího vztahu. Naopak, vše se řídí podle hesla "nevaž se, odvaž se". Pokud by jeden z partnerů začal očekávat víc, začnou problémy.

Možnost, že mohou nastat podobné problémy a že se z nezávazného sexu postupně stane pro jednoho vztah naplněný očekáváním, není dobré podceňovat. Jeden má očekávání, zatímco druhý v takovém sexuálním vztahu stále nic jiného jak sex nevidí. I když v přístupu k příležitostnému sexu jsou mezi muži a ženami určitě rozdíly, změna vnímání vztahu z čistě sexuálního na citový může nastat jak u muže, tak i u ženy. Právě tato změna pohledu na sex na zavolání je nakonec nejčastějším důvodem rozchodu.

Partner, který nic víc nehledá a nechce se vázat, se raději rozhodne vztah ukončit, než by riskoval, že narůstající citové pouto ze strany partnera(ky) ho nakonec ohrozí. Raději bude příležitostný sex hledat někde jinde a hlavně - znovu nezávazně.

Sex na zavolání a bezpečný sex

Dnešní doba však má i svůj sexuální strašák kterým jsou pohlavní choroby a hlavně virus HIV a AIDS. Mnoho lidí má z těchto nemocí obavu a proto jsou podvědomě opatrnější. Na plně promiskuitní sexuální život většina z nich ani nemá povahu. Touha po změně, po něčem novém, vzrušujícím je však silným motivem pro potlačení obav ze sexu s více lidmi.

Je zřejmé, že "sex na zavolání" je bezpečnější jako sex na jednu noc nebo sex s prostitutkou. Pokusím se jeho riziko seřadit v porovnání s jiným sexuálním chováním lidí. Jedná se o bezpečnější formu sexuálního vztahu, která se může týkat jednoho nebo více "přátel s výhodami na zavolání". Míra nebezpečí, kterou takovýto vztah přináší velmi silně závisí na tom, kolik má každý z účastníků takovéto sexuálního vztahu dalších "přátel na zavolání". Může se jednat o relativně věrné přátelství, které se dále nerozšiřuje ani u jednoho z účastníků, ale stejně tak se může jednat o rozvinutou "síť přátel na zavolání" z nichž každý účastník má své další přátele. Těžko se to dá ověřit a pro rozšíření pohlavní choroby do celé sítě stačí nechráněný sex s nákazou u jednoho z účastníků a nákaza se přenese do celé sítě za relativně krátkou dobu. Není tedy možné prohlásit, že sex s "věrným" přítelem nebo přítelkyní je možné považovat za bezpečný nebo bezpečnější. Ano, zcela jistě bude bezpečnější než s prostitutkou, ale zdaleka jej nelze doporučovat jako bezpečnou variantu. Používání antikoncepce u ženy zabrání pouze nežádoucímu otěhotnění, proti pohlavním chorobám však chrání pouze bariérová antikoncepční metoda - kondom a ženský kondom (Femidom). Bližší informace o srovnání sexuálních styků z pohledu bezpečného sexu naleznete v článku "Sexuální vztahy a bezpečný sex".

 

Pro zasmání

Přátelé jsou ti, kterým o půlnoci zavoláte, a oni se vás zeptají:
"Mám vzít láhev nebo velkej černej pytel a lopatu?"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

(AK)(Z)(L)