-A A +A

Jste zde

Předkožka penisu

Předkožka penisu

Předkožka je silně inervovaná - vysoce citlivá tkáň, která je mnohem citlivější, než jednoduše rozšířená kůže z hřídele penisu. Předkožka z pohledu jejího přínosu pro sexuální vzrušení, tedy není jen to, za co ji většina lidí považuje, tedy pouze za krycí kůži na ochranu žaludu. Předkožka plní minimálně dvě důležité funkce.

První funkce je mechanická. Předkožka obstarává ložiskový vliv na penis, čemuž by bez ní nebylo. Poskytuje další tkáň, která je potřebná při změně velikosti penisu při erekci. V případě, že by kůže měla pevnou velikost, byla by důsledkem erekce bolest, protože by se ta kůže natahovala při zvětšování penisu. V důsledku toho předkožka zajišťuje adaptilitu penisu.

Druhou důležitou funkcí předkožky je její smyslová funkce. Předkožka má důležité senzorické funkce. Především má předkožka velmi vysokou koncentraci nervových zakončení, která reagují na stimulační podněty. Z tohoto důvodu nemůže být předkožka ignorována, nemůže být považovaná pouze za část kůže.

Předkožka (latinsky: praeputium) je zdvojená kožní řasa pyje, která obaluje a překrývá žalud, pokud penis není v erekci. Úlohou předkožky je udržovat žalud citlivý na tření tím, že ho kryje a brání jeho stimulaci běžným dotekem o oděv nebo tělo. Předkožka bývá někdy u lidí odstraňována z náboženských nebo zdravotních důvodů. Tato procedura se nazývá <a data-cke-saved-href="../node/187" href="../node/187" "="" target="_blank" title="Mužská obřízka">obřízka. Celosvětově má odstraněnu předkožku kolem 30% - 40% mužů.

Délka předkožky

Délka předkožky u neztopořeného penisu:

 • u 45% mužů předkožka zakrývá žalud celý nebo skoro celý
 • u 32% mužů předkožka zakrývá žalud z poloviny
 • u 23% mužů předkožka nezakrývá žalud vůbec nebo jen velmi málo

Nezávisle na délce předkožky, má předkožku trvale staženou za žaludem přibližně 35% mužů. Důvodem je buď přirozeně krátká předkožka nebo jen čistě praktické důvody. (pozn. obecně tato skupina mužů společně se skupinou obřezaných mužů, potřebuje méně často urologickou péči, než ostatní muži.) Je-li v období puberty žalud trvale obnažený, vyroste zpravidla výrazně širší, než v případě kdy je zcela krytý předkožkou.

Při erekci předkožka samovolně sjíždí z žaludu:

 • u 62% mužů předkožka nezakrývá žalud vůbec - žalud je celý odkrytý
 • u 21% mužů předkožka zakrývá žaludu z menší části – žalud je krytý max. z 1/3
 • u 17% mužů předkožka zakrývá žaludu z větší části

(Statistiky uvedeny podle Britské studie Dr. Roberta Charthama provedené na 2 500 neobřezaných mužích)

Někteří muži mají i při erekci předkožkou krytý celý žalud. Není to normální stav a většinou vzniká jako důsledek neřešené relativní fimózy nebo krátké uzdičky. Proto je velmi důležité problémy s předkožkou vyřešit ještě před zahájením puberty. Nadměrně dlouhá předkožka může snižovat šanci na početí, komplikuje správné používání kondomu a častěji dochází i k selhaní kondomu. Ze sexuologického hlediska je podstatné, že u mužů s normálně dlouhou předkožkou, dochází při nočních erekcích ke kontaktu žaludu s okolím, což přirozeně upravuje nadměrnou citlivost žaludu. Naopak muži s dlouhou předkožkou trpí častěji předčasnou ejakulací a nadměrná citlivost žaludu tak může negativně ovlivňovat jejich sexuální život. Tito muži po chirurgickém zkrácení předkožky (obřízce) téměř vždy prožívají při pohlavním styku intensivnější pocity.

Chirurgické a jiné modifikace předkožky

 • Mužská obřízka je odstranění předkožky a to buď částečně nebo úplně. Může to být provedeno z náboženských důvodů, ze zdravotních důvodů nebo z osobních důvodů hygieny nebo estetiky.
 • Reputioplastika je malý zákrok určen k tišení těsný předkožkou, aniž by se uchylovat k obřízce.
 • Restaurace předkožky může být použita u mužů s krátkou předkožkou s cílem prodloužit přirozenou předkožku tak, aby překrývala žalud.
 • Jiné praxe (tradice nebo modní trend) zahrnují genitální piercing.  

Obecné důvody pro provedení obřízky

V historických dobách bývala obřízka rozšířeným způsobem, jak kontrolovat sexualitu muže. Dokonce i židovské náboženské texty hovoří, že obřezáni musí být i otroci a obřízka má určitou formou omezovat materiální požitky a nadřadit duchovní. Předkožka sama o sobě je vysoce senzitivní tkáň a pro mnohé muže je i zdrojem vzrušujících pocitů. K provedení tohoto zákroku je nejvhodnější období kojenecký věk a rané dětství...

 • Fimóza – předkožka je natolik zúžená, že ji nelze přetáhnout přes žalud a nepomohlo uvolnění například pomocí kortikoidních mastí. Rozlišujeme jednoduchou a relativní fimózu [4]. Za relativní fimózu označujeme stav, kdy předkožka v erekci nelze volně stáhnout s žaludu. Relativní fimóza je častým důsledkem léčby steroidními mastmi, kdy se předkožku podaří díky masti přetáhnout, ale při erekci fimóza zůstává.
 • Parafimóza – předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí, což zamezí jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě odstranit, jinak může dojít k velmi vážným zdravotním problémům vedoucím až k odumření tkání. Parafimózový stav vzniká i jako vedlejší důsledek léčby steroidní mastí, a to zejména u chlapců v pubertě. Mast uvolní předkožku jen natolik, že ji lze stáhnout za žalud, ale jen na neztopořeném penisu. Obnažení žaludu však často způsobí erekci a úzká předkožka pak začne žalud zaškrcovat. Tento nebezpečný stav, není-li řešen během několika hodin, může vyústit v amputaci žaludu nebo penisu.
 • Jako účinné a trvalé řešení opakovaných infekčních onemocnění žaludu a předkožky.

 

Poznámka

Vysoká citlivost žaludu umožňuje primátům maximálně zkrátit vlastní akt páření, což snižuje pravděpodobnost, že se stane kořistí. Předkožku mají téměř všichni savci včetně vačnatců a mořských savců. Pouze ptakořitní předkožku postrádají.

 

Další články

Literatura a zdroje