-A A +A

Jste zde

"Pater incertus" neboli "Otec neznámý"

"Pater incertus" neboli "Otec neznámý"

Otcovství je pro většinu mužů téma, které nehodlají zpochybňovat, ani o něm polemizovat. Dokud neexistovaly testy otcovství, neměli muži často žádnou nebo ne moc velkou šanci zjistit, jak to s jejich otcovstvím opravdu je. Tam, kde vztah doprovází důvěra, láska a především věrnost, takovéto pochybnosti ani nenastávají. Pokud se však věrnost někde pozapomněla a opozdila se za ostatními ctnostmi, mohlo být vše jinak...

Od nepaměti se traduje, že "Mater semper certa, pater incertus" aneb "Matka je vždy jistá, otec nejistý". Tato moudrá poučka platila odjakživa, traduje se od starověku a platí i dnes.

Právní řád to navíc pro jistotu upřesňuje tak, že za otce dítěte je automaticky považován manžel matky dítěte. V praxi je to pak tak, že pokud se miminko narodilo v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, je za biologického otce automaticky považovaný manžel.

V případě partnerství, nebo ve vztazích, kde manželství nebylo uzavřeno, je za otce považovaný ten muž, kterého žena jako otce označí. Takto označený muž pak v případě, že s otcovstvím nesouhlasí, musí soudní cestou tento závěr zpochybnit a požádat o zbavení otcovství. Jedná se o právní úkon dokazovaní, že biologickým otcem není. A takovéto dokazování je pak nejen nákladné, ale také docela nepříjemné a ponižující.

(L)