-A A +A

Jste zde

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže

Rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém) je soustava orgánů mnohých živočichů (i lidí), která slouží k rozmnožování. Jejím úkolem je zajištění vzniku pohlavních buněk (gamet) a přenosu jejich dědičné informace na potomky, tedy pohlavní rozmnožování. Zpravidla rozlišujeme samčí a samičí rozmnožovací soustavu.

Terminologie

Pohlavní orgány/pohlavní ústrojí (organa genitalia) jsou orgány/je soubor orgánů rozmnožovací soustavy. Lze je rozdělit na vnější a vnitřní.

Přídatná pohlavní ústrojí - patří k nim například mléčná žláza u savců.

Genitálie jsou vnější nebo vychlípitelné orgány či struktury zajišťujících kopulaci a ejakulaci (u samců). Genitálie primární jsou s pohlavním otvorem (gonoporem) a zahrnují bezprostředně okolní struktury. Genitálie sekundární jsou bez gonoporu.
V širším slova smyslu se obecně jako termínem genitálie označují pohlavní ústrojí.
Pohlavní rozdíly, neboli rozdíly mezi pohlavími vytvářejí primární a sekundární pohlavní znaky.

Pohlavní znaky jsou znaky, které určují pohlaví. Rozdělují se na

 • Primární pohlavní znaky. Vytvářejí se před narozením (před porodem) a patří k nim vnější a vnitřní pohlavní ústrojí. 
 • Sekundární pohlavní znaky. Vyvíjejí se před pubertou (u člověka), ale které nejsou součástí rozmnožovací soustavy.

Obecná stavba

Základním pohlavním orgánem je pohlavní žláza, neboli gonáda, tedy orgán, jenž produkuje pohlavní buňky. U člověka jsou pohlavní žlázou vaječníky a varlata.

Rozmnožovací soustava člověka

Rozmnožovací (pohlavní) soustava člověka vzniká z mezodermu stejně jako močové ústrojí. (U člověka vzniká mezoderm během třetího týdne vývoje embrya, kdy se dvouvrstevné embryo přemění na embryo trojvrstevné). Při vývoji plodu jsou základy pohlavních orgánů založeny totožně a teprve postupným vývojem se diferencují na samčí (mužské) a samičí (ženské). Každý pohlavní orgán určitého pohlaví má protějšek u opačného pohlaví.

Tvoří ji:

 • vnitřní pohlavní orgány:
  • pohlavní žlázy neboli gonády (varlata a vaječníky), produkující zralé pohlavní buňky (gamety, vaječníky)
  • vývodné cesty pohlavní.
 • vnější pohlavní orgány

Pojmem genitálie (z latiny) se v češtině v nejužším slova smyslu označují primární pohlavní znaky člověka, tedy ty části rozmnožovací soustavy, jež jsou viditelné na povrchu nahého lidského těla. U muže se jedná o penis a šourek, u ženy o vulvu. Ostatní pohlavní orgány se označují pojmem vnitřní pohlavní orgány.

Na rozdíl od většiny ostatních soustav orgánů, jsou orgány rozmnožovacích soustav u opačných pohlaví odlišné. Tyto odlišnosti umožňují mezi dvěma jedinci kombinaci genetického materiálu. Rozlišujeme pohlavní soustavu muže a pohlavní soustavu ženy. Mužskou pohlavní soustavou se zabývá medicínský obor zvaný andrologie. Ženskou pohlavní soustavou se zabývá medicínský obor zvaný gynekologie.

 

Pohlavní soustava muže

Vnitřní mužské pohlavní ústrojí (organa genitalia masculina interna)

 • pohlavní žláza:- varle (testis) - je to párová pohlavní žláza
                           nadvarlata     
                           Cowperova žláza
 • vývodné cesty pohlavní: chámovod
                                     žláza předstojná

Vnější mužské pohlavní ústrojí (organa genitalia masculina externa)

 

Pro pobavení

Pán Bůh stvořil Adama a Evu, zůstaly mu však dvě věci a tak se jich ptá, jak se o ně podělí. První věc byla možnost močení v stoje. Adam když zjistil o co se jedná, začal jásat a nadšeně křičet: " Já to chci, já to chci." Eva přikývla a tak dal Bůh Adamovi schopnost močit ve stoje. Adam vesele pobíhal po ráji, čůral na všechno co viděl a měl z toho ohromnou radost. Eva se zeptala Boha: " Otče a co je ta druhá věc?" "Rozum, Evo, na Tebe zbyl rozum."

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)