Jste zde

Poloha "Na koníčka", v dřepu (místo vkleče) "Tváří v tvář"

Poloha odvozená od polohy "Žena nahoře" - "Na koníčka". Je podobná poloze v kleče, žena však nad mužem neklečí, ale dřepí nad ním a proto se je pro ženu mnohem náročnější a namáhavější. Veškerou svoji váhu drží na svých nohách a stabilitu udržuje opřením rukou o kolena partnera nebo při předklonění se opírá o svoje ruce.  

Varianty, kdy je žena nahoře v dřepu jsou v podstatě dvě základní:
  • žena nahoře v dřepu čelem k muži
  • žena nahoře v dřepu zády k muži
 

Dále se budeme zabývat polohou, kdy je žena k muži "Tváří v tvář"

Žena nahoře "Na koníčka" v dřepu čelem k muži

Muž si pohodlně lehne na záda a roztáhne nohy a pokrčí je. Pokrčení nohou by mělo být pevné, aby se o kolena žena mohla opřít  při zaujímání své pozice. Žena si nad něj obkročmo dřepne a opatrně si zavede penis do pochvy. Jako oporu může využít mužova pokrčená kolena nebo se naopak předklonit a opřít se o svoje ruce. Žena je však v této variantě poměrně málo stabilní a veškerá její váha spočívá na jejích pokrčených nohách a kolenou. Ne každá žena ji zvládne udržet dlouho. Pro nohy to není příliš pohodlné a brzy začínají bolet. Jedná se tedy spíše o přechodnou variantu nebo zpestření. Při vyklouznutí penisu z pochvy jej musí zpět nasměrovat muž neboť žena udržuje především svoji stabilitu. Pokud si žena na muže naplno dřepne, muž dá pokrčené nohy více k sobě a žena se o ně opře, nabízí se muži ideální přístup k dráždění poštěváčku. Kopulační pohyby je pak vhodné omezit a soustředit se na pocity hlubokého průniku a pocity vyvolané drážděním poštěváčku. Pak se dá v této klidové variantě polohy prožít intenzivní orgasmus s pocitem plně penetrované vagíny. Muž není o nic ochuzen, neboť silně vnímá ženin orgasmus a mnohdy stahy vagíny přivodí i jeho vyvrcholení.

Z hledisla doteků a dráždění

  • Fyzické předpoklady - vhodná i pro tělnaté muže, nevhodná pro hmotnější ženy. Fyzicky pro ženu velmi náročná. 
  • Proniknutí - až velmi hluboké, žena snadno mění a kontroluje  hloubku průniku, rychlost i úhel, muž částečně jen hloubku proniknutí.
  • Klitoris – muž má mnohem lepší přístup ke klitorisu, žena si klitoris sama dráždit nemůže
  • G bod – intenzivní dráždění
  • Emoční prvek- velmi silný pro ženu, partner zastává více pasivní roli, má však nádherný výhled ...

 

Poznámka:

Polohu lze použít jak pro vaginální, tak i pro anální penetraci.