-A A +A

Jste zde

Sex a stres

Sex a stres

Hlavní téma: "Sexuální problémy souvisí s problémy zdravotními".
Volné pokračování článku "Zdravotní a intimní problémy", "Sexuální chování a vztahy" a ...

Jednou z nejčastějších vět, které v dnešní době při setkání lidí můžeme slyšet je "Jsem ve stresu". Lidé jsou dnes příliš přetížení nebo spíše už ani nedokáží rozlišit co je důležité a co není. Vlastně si za tento stav mohou taj trochu sami. O problémech ví, ale změnit svůj život často nechtějí nebo neumí. Přitom stres stojí za řadou problémů v každodenním životě, vztazích a tedy i v sexu. Co vlastně způsobuje tolik stresu u lidi?

Je nespočet příčin, které mohou vyvolat stavy stresu.

Stres je už dnes považován za jednu z hlavních příčin zdravotních problémů. Většinou bývá výsledkem nějaké nerovnováhy mezi jednotlivcem a společností nebo mezi lidmi. Projevuje se tak i neschopnost jedince odolávat každodenním nárokům, ať už v pracovním nebo osobním životě.

Záleží na individuálních rysech osobnosti a genetických předpokladech každého z nás, jak budeme na stresující podněty reagovat. Stres může být vyvolán několika faktory, jako je neharmonický manželský svazek, krize rodinných vztahů, práce, finanční problémy, nebo osobní události. Nejčastěji se stres projevuje v souvislosti s vysokými pracovními nároky (pracovní přetížení, nedostatek klientely, soutěžení, špatné vztahy s kolegy a nadřízenými). Často však provází také změnu v pracovním zařazení. Asi nejsilněji ovlivňuje chování lidí v kritických situacích a to jak pracovních, tak životních. V práci to může být nejistota udržení pracovního zařazení nebo práce, v osobním životě pak to jsou rodinné problémy.

Mezi ty klasické příčiny stresu patří rodinné konflikty, manželské výčitky, rozvod, problémy v jednání s dětmi, sexuální poruchy. Mnoho lidí však za nejzávažnější příčiny považuje finanční problémy, neboť z nich vyplývají mnohé další krize.

Stres provází změny zdravotního stavu. Pokud to, co Vás trápí je nemoc (vlastní, nebo blízkých), je dobré dozvědět se co nejvíc o způsobech její léčby a moudré léčbu přenechat na starosti lékařům. U krátkodobého působení stresu se většinou jedná o změny přechodné. Pokud však stres působí dlouhodobě, může se změna zdravotního stavu projevit jako chronická. Při stresu například dochází k nadměrnému zvýšení množství adrenalinu v krvi. Na tuto změnu lidé reagují různě, většinou však při dlouhodobém působení negativně.

Odolnost proti stresu závisí i na fyzických změnách, citovém rozpoložením, věku a mnoha dalších faktorech.

Stres ovlivňuje také sex - a to významně!

Pravidelná tělesná aktivita přináší jen klady pro zdraví a pohodu. Najděte si pro sebe volný čas. Mohla by to být například relaxace nebo sport. Udělejte si čas, na vaší milovanou osobou, zapalte k večeři svíčku, nebo si zajděte na příjemnou večeři pro dva. Sex patří mezi pohybové aktivity s nejrychlejším pozitivním účinkem. Sex je dobrý pro srdce, celé tělo a ducha.

Pokud je však sex prostředkem nadvlády a manipulace, nakonec přináší zášť a nenávist. Tento druh sexuálního vztahu dává vzniknout nevraživosti a dále jen stres prohlubuje... Když jste ve stresu, nevrlí, nervózní, může být váš sexuální život radostný?

Důležitá je harmonie mezi tělem a myslí. Když vaše tělo touží říkat ano a vaše mysl říká ne, je takovéto rozpoložení velmi špatné a jen ještě více prohloubí frustraci. Sexuální aktivita mnohdy znamená najít kompromis. Hladit a dotýkat na těch nejcitlivějších místech při předehře, zapojení všech pěti smyslů. Je potřeba ochoty dávat i brát. Sex založený na lásce a porozumění, vzájemnosti a ujišťování, přispívá k poznání sebe sama. Prožíváte-li sex naplno, udržíte stres na uzdě. Zapomeňte na problémy a vnímejte sex jako radost a potěšení. Použijte své představy a tužby a uvolněte se. Některé momenty v životě jsou k nezaplacení a nedají se ničím nahradit. Sex mezi ně určitě patří.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)