-A A +A

Jste zde

Sexuální vzrušení

Sexuální vzrušení

Sexuální vzrušení člověka je souhrn projevů, ukazujících na připravenost k pohlavnímu styku. Tyto projevy jsou jak fyziologické, tak psychické povahy. Projevy sexuálního vzrušení nejsou z velké části ovladatelné vůlí. Stav sexuálního vzrušení je výsledkem kombinace podnětů z erotogenních zón ženy a erotogenních zón muže (zpracovaných v prodloužené míše) a signálů z šedé kůry mozkové (rozumové vyhodnocení situace na základě zkušenosti či fantazie. Z mozkových struktur odpovídá za sexuální vzrušení čtverohrbolí ve středním mozku a zřejmě i tuber cereneum na spodině III. mozkové komory.

Sexuální vzrušení u muže i ženy se projevuje prohloubeným dýcháním, zrychlením tepové frekvence a zvýšením systolického krevního tlaku. V důsledku těchto změn se projevuje zrůžovění pokožky, optické zvětšení objemu a vybarvení rtů, lesk v očích. Další změny se projevují na prsních bradavkách a na genitálu.

Klasické čtyři fáze vzrušení

 • excitace - fáze milostné předehry a vzrušení. První fáze vzrušení dochází ke hromadění sexuálního napětí.
  • MUŽ - zvýší se jeho srdeční frekvence, rychlost dýchání, krevní tlak a erektilní tkáně penisu se naplní krví, následkem čehož dojde k erekci penisu.
  • ŽENAje-li stimulována, cévy v oblasti její vagíny a klitorisu se naplní krví a jejich tkáň se prokrví. Zvýší se její srdeční frekvence, rychlost dýchání, krevní tlak, erektilní tkáně na celém těle (bradavky, rty, ušní boltce, stěny nosních dírek) se prokrví, naplní krví, zvětší a dvorce bradavek ztmavnou.
 • plató - druhá ​fáze vzrušení - udržení vzrušení a u muže dostatečné erekce. Tato fáze předchází vyvrcholení. Není fyziologicky výrazně odlišná od první fáze vzrušení. Jedná se o období stabilizace vzrušení, které se ustálí na vysoké úrovni a postupně narůstá. Fázi plató je možné prodlužovat a "kultivovat" tak prožitek vzrušení. Ve fázi plató se sexuální napětí přibližuje až ke hranici po jejímž překročení dochází k orgasmu. Právě fáze plató je nesmírně významná pro prodloužení sexuálního aktu. Cílem technik oddalování vyvrcholení je prodloužit fázi plató po co nejdelší možnou dobu a to s prožitkem blízko prahu vzrušení, za kterým dochází k spontánnímu vyvrcholení. Těsně před nástupem vyvrcholení dochází ke zvýšení napětí svalů břicha, stehen, rukou i nohou. Celé tělo se dostává do napětí, dýchání začíná být nekontrolovatelné a většinou nerovnoměrné, prohlubují se fáze zatajeného dechu...
 • orgasmus - třetí fáze - prožívání orgasmu. Třetí fáze je to, co většina lidí považuje za vyvrcholení. Orgasmus je vlastně intenzivní fyzický a psychický prožitek, je to prudká reakce spojená s vyvrcholením a následnám uvolněním sexuálního napětí.
  • MUŽ - u muže dochází k ejakulaci
  • ŽENA - u ženy dochází k orgasmickým křečím.
  • Oba prožívají slastné chvíle spojené s uvolněním hormonů a napětí svalů.
 • uvolnění - čtvrtá fáze - zklidnění.
  • MUŽ - pro muže je to doba, kdy odeznívá erekce penisu a muž jí pak následně po nějakou dobu nebude schopen.
  • ŽENA - u žen je tato fáze složitější. Ve skutečnosti, pro některé ženy je první orgasmus jen začátek jejich orgasmického prožitku. Řada žen první orgasmus vnímá jak velmi silný prožitek po kterém vzrušení sice poklesne, ale další stimulací opět vzrioste a podstatně snadněji následně přejde do dalších orgasmických prožitků. Takto se to může opakovat po dlouhou dobu. Nejsilnější multi-orgasmické prožitky mají ženy tehdy, když se dostaví prožitek, kterému se v tantře říká "Jízda na vlnách rozkoše". Po odeznění vyvrcholení se žena musí zklidnit, což není proces tak rychlý jak bývá u muže. Ideální je, když partneři po odeznění vyvrcholení ještě chvíli zůstanou v obětí a společně odpočívají, případně usnou.

Několik poznámek:

Muži se vzruší podstatně snadněji než ženy. K tomu, aby se zdravý muž vzrušil, stačí někdy překvapivě málo. Někdy jen představa, vzpomínka, vůně, dotek, pohled na ženu a dokonce i prostředí, ve kterém například onanuje.

Kdoví proč vzniklo přísloví:
"Když se penis postaví, mozek se zastaví."

Ženy to mají oproti mužům se vzrušením mnohem složitější. K dostatečnému vzrušení potřebují mnohem více podnětů a hlavně dostatek času. Ženy navíc ke vzrušení potřebují i cit, něhu a "duši".

Tak to byla teorie. Prakticky to vypadá takto:

„Naučit se tak používat pouhých devět slov a dost lidem by to obrátilo sexuální život k lepšímu.
Ta slova jsou nahoru, dolů, doprava, doleva, víc, méně, rychleji, pomaleji a dobrý.“
(Dr. J. Richard Cookerly)

Projevy sexuálního vzrušení u ženy a u muže se zabývají články:

Podněty sexuálního vzrušení

Vůně, chuť, zrak, hmat a sluch, to je pět smyslů, díky kterým získáváme zkušenosti a představu o našem okolí a světě ve kterém žijeme. Pomáhají nám získat nejen zkušenosti, ale také nám pomáhají při orientaci v situacích a událostech a prostředí. Patří však i mezi cesty, kterými přijímáme podněty sexuálního vzrušení. Ve chvílích sexuálního vzrušení naše smysly vnímají všechny podněty mnohem intenzivněji. Proto jsou důležité nejen pro běžný, ale sexuální život každého člověka.

Zrakový (vizuální) podnět

Erotických podnětů, které navozují sexuální vzrušení, těch může být celá řada. Zdroj erotického vzrušení je však pro každého člověka naprosto individuální. To co při pohledu vzruší jednoho, může druhého nechat naprosto chladným. Hodně také záleží i na celkové míře erotické hladiny zájmu prostředí ve kterém žijeme. Před sto lety byl nesmírně erotickým zážitkem pohled obnaženou ženskou nožku. Dnes by takovýto pohled sotva vzbudil zájem. Podrobnější informace naleznete v článku "Zrakový (vizuální) podnět".

Pro ženy:
Ženská je tím hezčí, čím míň je vidět, že o to usiluje.

Čichové podněty

Na vzrušení se významně podílí i čichové vjemy. Funguje to proto, že vůně a sex jsou jedno a to samé. Ve svém potu neseme látky, kterým se říká feromony. A jsou to právě feromony, co partnerku nebo partnera na nás vzrušuje. Ženy instinktivně přitahují mužské feromony a naopak. Navíc díky feromonům se u lidí projevuje zvýšená touha po něžnostech, hlazení, líbání a samozřejmě sexuálním spojení. podrobnější informace naleznete v článku "Čichové podněty".

Chuťové podněty

Ne nadarmo se říká, že "Láska prochází žaludkem". V případě chuťových podnětů vedoucích ke vzrušení se ovšem jedná spíše o chuťový zážitek spojený s tělem partnera nebo partnerky. Přirozená vůně a chuť potu, tělesných šťáv a pohlavních orgánů je jeden z velmi silných stimulů vedoucích ke vzrušení jak muže, tak i ženy. Především pro muže je vůně ženského pohlaví velmi silným afrodiziakem. Bližší informace naleznete v článku "Chuťové podněty vedoucí ke vzrušení".

​Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Sluchové podněty 

Touha po sblížení může být evokována i přes sluchové vjemy. Existuje biologická spojitost mezi hlasitou hudbou a sexem, jejíž příčina leží v tělísku ukrytém ve středním uchu, které se jmenuje kulovitý váček neboli sacculus. Dráždění této oblasti například hudbou, zajistí stimulace tělíska ukrytého ve středním uchu. To zabezpečí vysílání pozitivních podnětů do mozkového centra rozkoše, které je vyhodnocuje a mimo podle nich řídí i touhu po jídle a sexu. Čím víc je toto centrum stimulováno, tím větší bude touha. Ale nesvádějme vše jen na biologické spojitosti. Příjemná hudba prostě snadno vytvoří atmosféru vhodnou pro něžnosti, má vliv na lidskou psychiku a dokáže člověka uvolnit. Kombinace příjemné hudby, příjemného prostředí a pozornosti je pak ideální pro další rozvíjení intimity. Podrobnější informace najdete v článku "Sluchové podněty".

Líbání a doteky ústy

Líbání představuje ten nejjednodušší a přitom nejúžasnější způsob vyznání lásky, něhy a citů. Je to také nejčastější a nejintimnější sexuální technika používaná při milování. Líbání zcela určitě patří mezi nejpříjemnější okamžiky, které spolu dva lidé, kteří k sobě mají vztah, mohou prožívat. Na první polibky se prostě nezapomíná. Podrobnější informace najdete v článku "Líbání a doteky ústy" a článku "Francouzský polibek".

Erotické představy a myšlenky

Naše mysl je naší nejsilnější erotogenní zónou. Sex je doménou myšlenek a představivosti. Myšlenka na sex bývá i důvodem pro snahu jej uskutečnit. Někdy je řešením autoerotika, jindy jsou podmínky pro párové sblížení. Důležité však je, aby touha na sex byla u obou partnerů alespoň nějaká. Nestačí, když jeden partner má touhu a druhý o ní neví. Někdy stačí, když se předem lehce zmíníte, co vás napadlo a co máte v úmyslu provádět. Mnohdy stačí předem zavolat a druhý partner má pak čas se na vaši "myšlenku" připravit. Na sexuální život lidí však má vliv i to, co před ním dělali. Pokud se tedy před sexem budete dívat na televizi, pak i nálada, kterou jste při sledování programu měli, ovlivní i to, jak velkou touhu budete mít na sex. Podrobnější informace naleznete v článku "Erotické představy, myšlenky a erotické sny".

 

Pro zasmání

"Lékařská věda velmi pokročila.
Když jsem byla mladší, při každém vyšetření jsem se musela úplně vysvléct.
Dneska stačí, když vypláznu jazyk."

"Spolehlivější než kondom je česnek, natáčky a legíny."
(Jim Carrey)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)