Jste zde

Stimulace klitorisu při souloži

Stimulace klitorisu při souloži

Volné pokračování článků "Klitoris neboli poštěváček" a "Klitoris a jeho význam pro dosažení ženského orgasmu".

Při souloži je možné stimulaci klitorisu tlakem a třením provádět ve vhodně zvolené penetrační poloze. Vhodná sexuální poloha zajistí správný úhel vstupu penisu do pochvy při které penis tlačí na klitoris a tře se o něj. Především při polohách, kdy je klitoris stimulovaný kořenem penisu a jeho tlak se přenáší i na Venušin pahorek, se obě stimulace propojují v jeden velmi intenzivní celek.

Stimulace Venušina pahorku však může být prováděna i v jiných penetračních polohách, pokud tuto stimulaci muž zvládne provádět jako další, doplňkovou stimulaci rukou.

Některé ženy, které ví, že jsou v této oblasti silně vzrušivé, si při souloži pomáhají tím, že prsty ruky nebo rukou stáhnou klitoridální kapuci, povytáhnou kůži Venušina pahorku, obnaží klitoris a prsty tlačí na Venušin pahorek (zprostředkovaně tak i na hlubší tkáně klitorisu). Právě při takové kombinované stimulaci klitorisu, kdy při souloži kořen penisu tře o obnažený klitoris v kombinaci s tlakem prstů na jeho hlubší tkáně, mohou prožít intenzivní nebo intenzivnější orgasmus.

Řada z nich právě takovou kombinaci stimulací potřebuje k tomu, aby při souloži měla vůbec šanci orgasmu dosáhnout. Více se o stimulaci klitorisu při souloži dovíte v článku "Techniky pro intenzivní stimulaci klitorisu při souloži".

Vnitřní stimulace přes stěnu pochvy

Při masturbaci, orálním sexu i souloži se často zdůrazňuje, že žena je v pochvě citlivá především v první třetině horní stěny pochvy. Této oblasti se říká oblast bodu G. Není přesně jasné proč je tato tkáň tak vnímavá na stimulaci a proč dochází k jejímu zduření při stimulaci a vzrušení. Touto problematikou se zabývá článek Bod G - Grafenbergův bod. V každém případě většina žen považuje za velmi příjemné a vzrušující, když je stimulována třením nebo hlubokým přiměřeným tlakem na přední stěně pochvy. Je možné, že tak přeneseně vlastně dochází také ke stimulaci velmi citlivých vnitřních kořenů klitorisu. Ty se nachází na druhé straně poševní stěny právě v první třetině pochvy, okolo její horní steny.

Vzrušení ze stimulace oblasti bodu G může být zdrojem přenesené stimulace hluboké tkáně klitorisu.

Ženy nedokáží rozlišit, co je příčinou vzrušení a příjemných pocitů, která stimulaci první třetiny horní stěny pochvy provází. Ať už je příčinou vzrušení ze tkáně oblasti bodu G nebo přenesené vzrušení vznikající sekundární stimulací tkáně klitorisu, je potřeba toho vzrušení využít pro celkovou podporu vzrušení ženy a k dosažení jejího vyvrcholení.

 • Stimulaci se žena může provádět sama nebo jí ji může navodit partner při orálním sexu nebo masturbaci. Stejného dráždění je však možné dosáhnout vhodnou sexuální polohou při které je horní stěna pochvy, v její první třetině, stimulována penisem. Při souloži pak dochází k nárůstu vzrušení v o oblasti bodu G a uvnitř pochvy. což může vést k dosažení orgasmu, kterému se říká hluboký orgasmus vaginálního typu. Při souloži ho však dosahuje opravdu jen malá část žen.

  Kde je žena na vnitřní tlak nebo tření na stěně pochvy vnímavá, zjistí i sama. Nejsnadnější je to při masturbaci, kdy je vzrušená a přirozeně zvlhnutá. Když při masturbaci vloží prst nebo dva do vagíny a pomalu začne třít bříškem prstu první třetinu přední horní stěny pochvy, může začít prožívat příjemné vzrušující pocity a pod bříškem prstu zpozoruje, jak se na stěně pochvy zvýrazňuje malý útvar velikosti mince, který je na pohmat jiný, než okolní stěna pochvy. Toto tření pak v kombinaci s další stimulací může vést až k vyvrcholení. Technika je popsána v článku "Stimulace pochvy prsty - "prstění"" nebo "Techniky stimulace klitorisu a pochvy pomocí prstů".
   

 • Podobně může stimulaci této oblasti provádět partner. Technika je stejná jako při stimulaci oblasti bodu G. Není nutné řešit, zda vznikající vzrušení je následkem stimulace tkáně oblasti Bod G nebo přeneseně drážděním vnitřních struktur klitorisu, které jsou okolo pochvy z vnější strany pochvy. Podstatné je, že je takováto stimulace ženě příjemná a že napomáhá nárůstu vzrušení, případně vede až k vyvrcholení.
   
 • Asi nejvíce intenzivní pocity ženy zažívají při orálním sexu kdy je kromě přímé stimulace klitorisu jazykem a ústy prováděna i vnitřní stimulace pochvy prsty. Spojení orální stimulace s drážděním oblasti bodu G poskytuje ženě naprosto jiný prožitek, než jen samostatný orální sex nebo pouze stimulace pochvy  v okolí bodu G. Tato technika je rozvedena v článku "Orální sex pro dosažení orgasmu ženy".
   
 • Vhodně zvolená sexuální poloha pro soulož může zajistit stimulaci oblasti Bod G třením penisu o stěnu pochvy. Při pohlavním styku pak žalud penisu stimuluje přední stěnu pochvy nejen třením, ale také tlakem. K tomu dochází jen v některých sexuálních polohách. Takovouto stimulaci umožňují především polohy při kterých je žena nahoře, tedy polohách, kdy si sama může regulovat směr penetrace penisem, intenzitu a rychlost penetračních pohybů. Podobně je tomu při polohách zezadu a při misionářské poloze, když si žena cíleně podloží pánev a změní tak pronikání penisu do směru, kdy žalud dráždí její citlivou přední část pochvy.

 

Články s podobnou tematikou