-A A +A

Jste zde

Společný, současný orgasmus partnerů

Společný, současný orgasmus partnerů

Volné pokračování článků "Prožitek a orgasmus", "Polohy vhodné pro snadnější dosažení orgasmu ženy".

Společně prožít orgasmus při milování, patří mezi erotické touhy mnoha lidí, z nichž někteří o něm sní a mnohdy se o něj i zoufale snaží. V reálném životě je však poměrně málo pravděpodobný. 

Představy lidí o společném orgasmu při milování pravděpodobně vycházejí z romantických filmů, kde se s ním setkáte nejčastěji. Tvůrci filmů jej ztvárňují jako samozřejmou součást milování hlavních hrdinů a to mnohdy s naprosto neznámými lidmi. Dalším zdrojem zkreslených představ o společném vyvrcholení jsou pornofilmy. Jenže tam se většinou jedná o dobře sestříhané záznamy a nebo orgasmus herečka prostě zahraje... Dnešní doba je taková, že lidé se potřebují ztotožnit se svými idoly a hrdiny a pro některé se filmy stávají návodem jak žít. Proto přejímají i představu, že milování musí být zakončeno společným orgasmem, jinak to nebylo to správné milování.

V partnerských vztazích je společný orgasmus spíše výjimkou a v náhodných vztazích je spíš výsledkem náhody. U naprosté většiny párů však dřívější orgasmus jednoho z partnerů nehraje žádnou roli. Pokud je milostná předehra a milování dostatečně dlouhé, aby naplnilo oba partnery pocity blízkosti i vzrušení, pak je orgasmus jednoho z nich chápán jako přirozené zakončení soulože nebo milování. Zároveň je i signálem, že po odeznění příjemných pocitů a prožití intimity okamžiku vyvrcholení bude orgasmus poskytnut i druhému z partnerů. Mnohdy si partneři i dopředu domluví, kdo vyvrcholí první.

Současný orgasmus při penetračním sexu nejsilněji vynikne především v poloze "lotosový květ". To je však pro většinu lidí nedostupný prožitek.

Jak je to se společným orgasmem v praxi

Pokusme se společně podívat na společný orgasmus bez ohledu na mediální představu jeho dokonalosti a správnosti. Orgasmus je vyvrcholením nejvyšší fáze vzrušení při milování a dosahuje ho jen asi 75 % mužů ale pouze 30 % žen. Rozdílná je také doba trvání prožitku orgasmu, která je u mužů asi 5-10 sekund a u žen 15 sekund i déle. Muži jsou většinou schopni prožít jen jeden orgasmus, ženy mohou být multiorgasmické. Porovnáním těchto statistických informací (výsledky průzkumů se mohou lišit podle země i roku provedení průzkumu) můžeme dojít k závěru, že společný prožitek orgasmu není zrovna snadné naplánovat a prožít.

Jsem však přesvědčen, že většina lidí žijících v dlouhodobém nebo delším vztahu, společný orgasmus alespoň jednou zažila nebo zažije. Je to totiž celkem pravděpodobné, že to prostě někdy vyjde. Nemusí to přitom být přímo při souloži.

Mnohem pravděpodobnější to bude při orálním sexu poskytovaném ženě a současné masturbaci mužova penisu ženinou rukou. Jsou polohy, při kterých tato kombinace vzrušování jde provést naprosto přirozeně a bez větších fyzických nároků. I v takovémto případě je však většinou potřeba vzájemná spolupráce. Nejsnadněji se společného prožitku orgasmu dá dosáhnout tak, že muž orálně vzrušuje ženu například v poloze vhodné pro techniku "Tahitského orálního sexu", při současné masturbaci mužova penisu ženinou rukou. V okamžicích, kdy se blíží vyvrcholení muže, musí dát ženě signál, aby včas přestala s další stimulací. Naopak, když žena vnímá svůj nastupující orgasmus, začne masturbaci provádět intenzívněji. Pro muže kombinace podnětů nastupujícího orgasmu ženy, které vnímá ústy a jazykem při orgasmických stazích pochvy, oblasti klitorisu a jeho okolí, v kombinaci s intenzivnější masturbací penisu vedou k vysokému vzrušení a tak je docela pravděpodobné, že vyvrcholení oba dosáhnou současně nebo v krátkém časovém úseku po sobě. Vzhledem k tomu, že ženská orgasmus je podstatně delší než mužský, je velká šance, že se jejich prožitky orgasmu budou překrývat.

Rada pro ženy: 
Společný orgasmus je jen velmi málo pravděpodobný. Pokud ho dosahujete přirozenou, nevynucenou cestou, je to hezký zážitek... Pokud se vám to však nedaří, pak je naprostý nesmysl se kvůli tomu trápit nebo ho raději předstírat ... Je velká šance, že vám nakonec to předstírání nakonec zůstane... Proč by se měl muž snažit uspokojit uspokojenou ženu? 

Jaký význam pro ženu má předstírání "dokonalého sexu", kdy navenek s partnerem prožívá orgasmus současně, a sama přitom zůstane neuspokojená?

Je současný orgasmus partnerů opravdu dokonalý?

Z pohledu kvality a hloubky prožitku orgasmu není jeho současné prožití oběma partnery nijak významné.

Orgasmus je výhradně osobní prožitek. Není při milování sdílen druhou osobou, ale může být pro partnera velmi silným zdrojem erotických podnětů. Orgasmus druhého člověka můžete prožít jen na emocionální úrovni. Můžete však zažít velmi silný pocit štěstí z toho, že jste "byli u toho". Nikdy však nemůže prožít to, co zažívá ten druhý.

V okamžiku prožitku orgasmu, jste jím natolik ovlivněni, že vlastně vnímáte jen sebe a své pocity. Někdy to může být tak silný zážitek, že je přirovnáván ke stavu změněného vědomí.

Každý člověk se před orgasmem soustředí výhradně na sebe. Aby dosáhl svého vyvrcholení, potřebuje se soustředit na sebe a při vyvrcholení pak vnímá především své vlastní pocity. Pokud se podaří prožít vytoužený orgasmus společně, pak se vlastně jedná o okamžik, kdy si jej každý z partnerů prožívá sám za sebe a ani nevnímá toho druhého.

Proto je postupné prožití orgasmů možné považovat za výhodnější a silnější zážitek, protože kromě svého orgasmu a uspokojení mají partneři možnost vzájemně vnímat i uspokojení toho druhého, přihlížet mu a prožívat ho i na emocionální úrovni

Jak dosáhnout společného orgasmu

Všemu se dá naučit. Naučit se dá i společnému orgasmu nebo jeho přiblížení do co nejkratšího časového období. Předpokládá to jistou vzájemnou souhru partnerů a snahu muže připravit partnerku tak, aby její vzrušení při milostné předehře bylo na takovém stupni, že ji soulož dovede k orgasmu jako první. U muže musí být dosažena jistá kontrola vzrušení, která mu umožní ovládnout své vzrušení a nevyvrcholit předčasně. V okamžiku, kdy žena začne prožívat orgasmické vlny vzrušení, dochází ke stahům pochvy a ta intenzivněji obemkne mužův úd a zvyšuje vzrušující pocity svíráním a zvýšeným třením. Muž přestane kontrolovat své vzrušení a dosáhne orgasmu.

Žena prožije orgasmus jako první
Nejsnadnější situace nastává v případě, kdy jako první orgasmus prožije žena. Muž pak pouze pokračuje v souloži a dosáhne i svého orgasmu. Někdy, když se to podaří, dopřeje ženě prožít další orgasmus, než sám dosáhne vrcholení.

Kombinace orálního sexu a soulože

Další cestou je kombinace orálního sexu a soulože, kdy muž střídavě orálně a souloží uspokojuje ženu a zvyšuje její vzrušení. Ve fázi orálního sexu muž přenese svoji pozornost na ženu a její laskání a v tomto čase dojde k přirozenému snížení vzrušení na penisu a naopak narůstá vzrušení ženy při laskání klitorisu. Při určité praxi pak mohou orgasmus prožití společně ve fázi soulože nebo jej prožijí v krátkém časovém úseku po orgasmu ženy.

Kombinace stimulace klitorisu a soulože

Další cestou je kombinace stimulace klitorisu a soulože, kdy muž střídavě drážděním klitorisu a souloží uspokojuje ženu a zvyšuje její vzrušení. U ženy se stimulací klitorisu, navodí vysoký stupeň vzrušení nebo se přímo spustí orgastický reflex který může partner využít a pokračovat v penetračním milování. Ke vzrušování klitorisu může být použito masturbace rukou nebo vibrátorem. Pomocí vibrátoru to většinou bývá snadnější a pomůže navodit vysoké vzrušení, případně první orgasmus ženy. Další penetrace penisem a milování může ženě snadněji pomoci dosáhnout dalšího vyvrcholení a šance na společné nebo blízké vyvrcholení se tak zvyšuje. Když žena prožívá několikátý orgasmus a její vzrušení se neustále zvyšuje, muže to zcela jistě vzruší natolik, že se k jednomu orgasmu prostě přiblížit musí, případně jej prožije společně.

Volba vhodné polohy

U žen, které jsou schopné prožívat vaginální orgasmus, případně kombinaci vaginálního a klitoridálního orgasmu je vhodné zvolit optimální polohu při které nejčastěji dochází ke stimulaci přední stěny poševní a tak se zvyšuje možnost vaginálního orgasmu. Vaginální orgasmus je většinou spojen se stimulací bodu-G. Nejčastěji ženy tohoto druhu orgasmu dosahují při masturbaci s erotickou pomůckou při stimulaci pochvy a bodu-G. Při milování jsou vhodné především polohy, kdy je žena nahoře případně penetrace je provedena zezadu. Vzhledem k tomu, že vaginálního orgasmu pohlavním spojením dosahuje pouze jen asi 10% žen, tak je potřeba najít tu správnou polohu experimentováním. Podobně je to u žen, které prožívají orgasmus při stimulací klitorisu. Tady je vhodné využít polohy které žena preferuje a dosahuje při nich vyvrcholení. Muž se musí snažit o to, aby žena dosáhla orgasmu jako první a pak svou kontrolu nad ejakulací přeruší a dosáhne svého vyvrcholení. Teoreticky je to jednoduché, ale v praxi to až tak samo nejde. Pro vyzkoušení doporučuji seznámit se s technikami, které jsou uvedeny v článcích

Nemá smysl zkoušet všechny sexuální polohy a v nich všechny techniky, které někde vyčte nebo vás napadnou. To prostě nefunguje. Vyzkoušejte ty techniky, které mohou vést k snadnému vyvrcholení ženy při souloži s mužem. Muž se svým vzrušením dokáže ženě přizpůsobit, žena moc ne...

Dobrá rada na závěr

Nesnažte se však za každou cenu vše podřídit společnému prožití vyvrcholení. Láska a milování přece není o současném prožívání stejných pocitů. Pokud se na cíl společného orgasmu příliš zaměříte, uniknou vám jiné krásné okamžiky spontánního milování, které potlačíte úzkostlivou kontrolou svého vzrušení nebo obavou ze "selhání". V dlouhodobém partnerském vztahu je dosažení společného orgasmu jen otázkou času. Vzájemné poznání a souhra jsou velmi silné a partneři, aniž by o společný orgasmus usilovali se jej někdy zcela přirozeně dočkají. Většinou však ve společném prožitku nevidí až tak velký rozdíl jako při běžném orgasmu a tak o tuto souhru ani dále neusilují a berou ji jako zajímavé a příjemné zpestření jejich sexuálního života.

 

Pro zasmání:

S manželkou máme harmonický partnerský vztah. Čím déle jsme s manželkou spolu, tím lépe si spolu v posteli rozumíme. V naprosté většině případů se shodneme že se nám nechce ...

Víte proč ženy předstírají orgasmus? Protože se domnívají že to muže zajímá!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Komentáře

Spoločný orgazmus z partnerkou pri klasickom milovaní sa nám nepodarí, snažím sa aby partnerka ako prvá dosiahla orgazmus a ja ho mám hneď po nej, stáva sa že vyvrcholím ako prvý a hneď po mne vyvrcholí partnerka. Pri orálnom sexe sa nám pár krát stalo že sme vyvrcholili súčasné. Stalo sa mi tiež že som partnerku stimuloval jazykom a bez toho aby som sa dotkol penisu som vyvrcholil súčasne z partnerkou.

Pri vzájomnej masturbácií nemáme súhru k spoločnému vyvrcholeniu. Vzájomná masturbácia aj klasické milovanie väčšinou skončí spoločnou masturbáciou, vtedy vieme že sa nám 100% podarí dosiahnuť spoločný orgazmus. Pri spoločnej masturbácií sa dokážeme zladiť na toľko že dokážeme vyvrcholiť súčasne.

Partnerke sa pár krát podarilo dosiahnuť orgazmus pri sledovaní mojej ejakulácií. V tomto zvláštnom spôsobe milovania sme z partnerkou našli záľubu. Veľa krát ma partnerka prekvapí tým že mi povie aby som sa urobil pred nou. Aj keď masturbovanie pred sebou nie je pre nás tabu, vždy ma to milo prekvapí, rád jej vyhoviem, lebo viem že ju pohľad na moju masturbáciu vzrušuje atak iste viem že málokedy zostane len pri pozorovaní a pohľad na mńa ju nenechá chladnu vždy sa pridá a urobíme sa spolu.

Začínam si myslieť že už sme zavisli na masturbovaní, naozaj neviem či to nie je perverznosť, častejšie masturbovanie ako klasické milovanie. Poprosil by som si Váš názor čo si o takom milovaní myslite.

Dobrý večer.
Děkuji za dotaz. Pokusím se na něj odpovědět.

Vaše otázka zněla: "Začínam si myslieť, že už sme zavisli na masturbovaní, naozaj neviem či to nie je perverznosť, častejšie masturbovanie ako klasické milovanie. Poprosil by som si Váš názor, čo si o takom milovaní myslite".

Je škoda, že nevím nic bližšího o Vašem věku nebo věku Vaší partnerky. Domnívám se však, že Váš věk bude do 30 let. Toto je totiž období života, kdy se lidé nejvíce pokoušejí o společný prožitek orgasmu.

Musím konstatovat, že podle toho, co píšete, jste se s partnerkou zaměřili především na to, že chcete dosahovat orgasmu společně. Je naprosto jasné, že při klasickém sexu je takováto souhra vyvrcholení výjimečná a skoro bych řekl obtížně dosažitelná. To, že se Vám to několikrát podařilo, můžete považovat za velký úspěch. Osobně si však myslím, že jste se příliš zaměřili právě na to, aby vaše vyvrcholení bylo současné. Když tomu tak není, pak máte pocit, že milování nebylo dokonalé. Je určitě krásné, když něco podobného společně prožijete. Považuji však za naprosto zbytečné o společný orgasmus usilovat pravidelně nebo dokonce pokaždé. Ochuzujete se o prožitek, který Vám dává orgasmus toho druhého. V okamžiku svého vyvrcholení totiž nejste schopen vnímat nic víc než sama sebe. Uniká Vám tak krásný pocit, když díky Vám mohla orgasmus prožít Vaše partnerka. Je to pak škoda pro Vás oba, neboť o stejný prožitek přichází i ona vůči Vám.

Jak to souvisí s masturbací? Zdánlivě to nesouvisí. Přitom se domnívám, že Váš současný přístup k masturbací vychází právě z oné touhy po společném prožitku orgasmu. Při masturbaci se totiž dá mnohem snadněji sladit vzrušení obou partnerů tak, aby vyvrcholení proběhlo současně nebo v krátkém časovém úseku. Naučili jste se zřejmě řadu masturbačních technik a jejich kombinace s orálním sexem a dalšími technikami. Naučili jste se dosahovat orgasmu převážně synchronně.

Domnívám se, že právě to je důvodem, proč máte oba k masturbaci blíže, jak k jiným formám sexu a to včetně soulože. Podvědomě totiž stále toužíte toho druhého uspokojit současně s vaším vyvrcholením. Jinými formami se Vám to tak nedaří, a proto se uchylujete k masturbaci pravidelně. Masturbace se pro Vás pravděpodobně stala zárukou úspěchu a navíc se Vám oběma líbí.

Vycházím z toho, jak o masturbaci píšete a jak je pro Vás oba současný orgasmus důležitý.

Podle mého názoru je to ale úplně zbytečné se takhle snažit o vzájemné sladění. To patří do romantických filmů. V reálném životě Vám oběma dá mnohem víc to, když se budete vzájemně snažit poskytnout jeden druhému co nejvíce krásných pocitů při milování a navzájem se oba obohatíte prožitkem orgasmu. Prožívejte naplno ten partnerčin a ona pak s Vámi naplno prožije ten Váš. Je to jen otázka pochopení toho, co je a co není důležité. Při milování není současný prožitek orgasmu tím nejdůležitějším. Mnohem důležitější je, abyste byli oba spokojeni, šťastni jeden druhým. Společný orgasmus je určitě příjemné zažít. Vám se to již mnohokrát povedlo. Víte, o čem to je. Tak nyní vyzkoušejte, o čem je prožitek orgasmu toho druhého. Přestaňte se snažit o souhru a věnujte se sobě navzájem bez pocitu, že se musíte neustále kontrolovat. Když budete chtít prožít současný orgasmus, vraťte se k masturbaci. Ale jinak se milujte všemi způsoby, které Vás napadnou. Pokud pro partnerku budete chtít opravdu něco výjimečného udělat, pak se pokoušejte o její vícenásobný orgasmus nebo o stav, kterému se říká "Jízda na vlnách rozkoše". Pak pochopíte, že společný orgasmus je sice fajn, ale se zážitkem "Jízdy na vlnách rozkoše" se nedá porovnávat.

Vyzkoušejte to a brzy zjistíte, že se zase více milujete klasicky, nápaditě a nesmírně vzrušujícími způsoby. Masturbaci si nechte do zásoby, jen pro zpestření. Masturbace není návyková. Jen jste ji oba začali oba považovat za nejjistější cestu ke společnému orgasmu. A to ostatní Vám začalo unikat tak intenzivně, až jste si toho sami povšimli.

Děkuji za Váš dotaz. Jsem rád, že jste jej položil, protože podobný problém se týká i mnoha dalších lidí.

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz