-A A +A

Jste zde

Antikoncepce

Antikoncepce

Láska a sex patří mezi zásadní lidské potřeby. Sex přináší radost, uvolnění, nezapomenutelné zážitky, ale i problémy .... Jedním z nich je nechtěné těhotenství a pohlavní choroby. Jsou situace, kdy je těhotenství z nějakého důvodu nežádoucí, nebo obtížně přijatelné. Lidé v dějinách vymysleli mnoho více či méně spolehlivých metod, jak otěhotnění zabránit. Žádná z nich však není zcela spolehlivá. Při pohlavním styku je jisté riziko otěhotnění vždy a to i tehdy, použijeme-li některý z druhů antikoncepce. Musíme se pak rozhodnout, zda se pohlavního styku úplně vzdát a nebo si vybrat některou z antikoncepčních metod. Antikoncepci ve možné a vhodné použít již od prvního pohlavního styku. Kombinací některých antikoncepčních metod je možné šanci na otěhotnění ještě více snížit.

V otázce antikoncepce si v partnerském vztahu musíme položit i etickou otázku - kdo má být za ochranu proti neplánovanému těhotenství odpovědný?

V posledních letech se postavení žen ve společnosti zásadně změnilo.  Emancipace a sexuální revoluce ze 60-tých let dvacátého století změnily pohled i na plánování rodičovství a ochranu před nežádoucím těhotenstvím. Dnes mají oba partneři stejné právo na naplánování společné životní strategie. Dříve to bylo mnohem snadnější, muž rozhodl, žena ho následovala a podřídila se. Byla na něm závislá společensky i ekonomicky. Dnes je situace většinou jiná.

Emancipované ženy však nemohou chtít po mužích aby se chovali úplně jako ženy. Za poslední desetiletí se i tak situace mužů v manželství výrazně změnila. Dnes se předpokládá, že i muži  budou vychovávat děti a pomáhat v domácnosti, dnešní generace neřeší, kdo půjde nakoupit, nebo půjde na rodičovské sdružení... Existenční problémy a nezaměstnanost však změnily i otázky, kdo bude ekonomicky zajišťovat rodinu a případně jak si podělit rodičovskou dovolenou. Před několika lety bylo samozřejmé, že na mateřskou šla vždy žena. Dnes je to mnohem složitější a tak se mění i postavení mužů v otázce mateřské dovolené a stále více jich přebírá tuto dříve samozřejmou roli ženy.

Horší však je, že se v poslední době mění stavba mužského těla i mužská psychika. Prokazatelně dochází u mužů k úbytku vousů a v důsledku absence fyzické práce se jim také vyplavuje méně testosteronu -mužského hormonu. Přibývá "mamínků", kteří se nedovedou odpoutat od péče matky a vyhovuje jim bydlet s rodiči a přitom navštěvovat přítelkyni. Tento stav může přervávat řadu let a není výjimkou muž kolem čtyřicítky v laskavé péči matky. Dominantní mužská pozice se vytrácí. Zženštilost mužů má samozřejmě dopad na vztahové otázky i na převzetí odpovědnosti za antikoncepci. Muž většinou požaduje všechny výhody, nechce však nést za otěhotnění žádnou odpovědnost. 

Emancipace žen a změna pohledu na rodinu a sex nemusí však být jediným důvodem těchto změn. Možná problém spočívá i v používání hormonální antikoncepce. Za desetiletí jejího užívání byly ženami zkonzumovány stovky tun hormonálních přípravků. Tyto hormonální látky byly z části vyloučeny z těl žen močí, dostaly se do čističek odpadních vod, kterými prošly beze změn a pak do povrchových vod a spodních vod. Odtud jako pitná voda byly konzumovány ženami i muži, zvířaty. Cestou vody se dostaly k rostlinám a stromům. Prostě začaly cirkulovat v koloběhu přírody. A u mužů se postupně začínají projevovat zvýšené hladiny ženského hormonu v těle. Se všemi dopady na tělo i psychiku. Je prokázáno, že plodnost mužů se postupně v posledních letech snižuje a důkazem je statisticky prokázaný masivní nárůst asistované reprodukce.

Ale nesvádějme u používání antikoncepce vše na ženské hormony. V současné době začíná být aktuální možnost vyrobit i hormonální antikoncepci pro muže, není však o ni zájem. Muži většinou nechtějí nést následky nechtěného otěhotnění partnerky. Dokonce ani ti, kteří už mají několik dětí, se nehrnou třeba do vasektomie.

Jsou nějaká globální rizika antikoncepce?

Antikoncepce se stala celospolečenským fenoménem. Pryč je doba, kdy se lidé snažili početí zabránit, ale příroda si stejně šla cíleně za svým a našla si v lidském snažení skulinku .... Antikoncepce dala možnost rozhodovat o početí davu a každý jedinec už může přirozeným koloběhem přírody úspěšně vítězit. O tom, kdy budou mít lidé děti a kolik nyní rozhoduje každý, ale vůbec si neuvědomuje že vlastně pod davovou společenskou psychózou. Tento problém se stal v poslední době celospolečenský a s dalším rozšiřováním antikoncepce, problémem celosvětovým. Následky takovéhoto rozhodování jsou naprosto zřejmé a dnes už i zřetelné.

Ne všechny skupiny obyvatel Evropy a světa mají k antikoncepci stejný vztah. Následkem takovéhoto selektivního přístupů pak musí v dlouhodobém horizontu nastat demografická změna složení obyvatelstva. Především země s tradicí mnohočetné rodiny pak logicky časem musí početně překlenout skupiny obyvatel, které se přiklánějí k jednomu nebo dvěma dětem.

Před časem jsem slyšel zajímavou otázku:

Víte, co je vzácnější jak siamská dvojčata?
Romský jedináček.

Především západní kultura se v současné době potýká s problémem výrazného snižování porodnosti. Ženy díky emancipaci a soběstačnosti mění své historické postavení a její nejvyšší poslaní - být matkou, odkládá na pozdější dobu. Dnes není hodnota ženy posuzována podle toho kolik dětí vychovala a jak, ale žena se začala posuzovat podobně jako muž a to podle atraktivního vzhledu, úspěchu a především společenského postavení a peněz. Výsledky této společenské strategie můžeme vidět již dnes. Do manželství vstupuje historicky nejméně lidí a stále více se jich rozvádí. Porodnost je neustále klesá a v posledních letech je tak nízká, že dochází k přirozenému demografickému úbytku obyvatelstva. Odkládání těhotenství se stalo módou, trendem, který se zakořenil jako právo na sebe rozhodování do podvědomí mladých lidí.

Díky hormonální antikoncepcí dosažitelná umělá neplodnost se však začíná vymykat lidem z rukou. Příroda touto cestou jít nikdy nechtěla a umělou neplodnost lidem oplácí neplodností skutečnou. S odkládáním mateřství se pro mnohé ženy možnost otěhotnění protahuje, komplikuje a někdy i zcela znemožňuje. Navíc s používání medikamentů, špatným životním prostředím, nevhodnou stravou, špatným životním stylem a možná i za přispění antikoncepce, dochází k nárůstu onemocnění jako rakovina prsu a rakovina děložního čípku, záněty, mykózy, problémy vaječníků nebo endometrióza.

Když zvážíme ekonomicky tíživou situaci, nezájem mužů a bohužel už i žen o zakládání rodiny, emocionální nezralost mladých mužů, neúměrnou péči rodičů o své dospělé potomky, pokles počtu spermií v ejakulátu už u mladých mužů, pokles mužské sexuální aktivity způsobený úbytkem testosteronu u starších mužů, nedostatek pohybu a zájmu o ženy, pak v nárůstu lidské populace za čas nepomohou ani centra asistované reprodukce.

 

Dělení antikoncepce

 • Mužská antikoncepce
 • Ženská antikoncepce

 

Dle typu

 • Bariérové metody

 • Ženská hormonální antikoncepce

 • Chemické metody

 • Chirurgické metody – sterilizace

 • Postkoitální antikoncepce (intercepce)

 • Přirozená antikoncepce

   

  Dle spolehlivosti

   

  Dle návratnosti plodnosti

  • vratné
  • nevratné

   

  Nejjednodušší bariérová antikoncepční metoda, která Vás může ochránit i před pohlavními chorobami, je kondom pro muže  a nově  kondom pro ženu - Femidom.

   

  Kam směřuje vývoj antikoncepce

  Vývoj antikoncepce pokračuje a stále se hledají nové cesty, jak bezpečněji a jednodušeji zabránit nechtěnému těhotenství.

  Cesta se ubírá těmito směry:

  • mužská hormonální antikoncepce
  • imunologické antikoncepce
  • chemická antikoncepce

  Mužská hormonální antikoncepce
  Mužská hormonální antikoncepce spočívá v podání antiandrogenů vedoucích k útlumu tvorby spermií. Rozšíření této formy antikoncepce brání

  Klady:

  • jednoduchost použití

  Zápory:

  • nepříjemné vedlejší účinky
  • poruchy erekce
  • útlum libida
  • nevolnost
  • pomalá úprava normální spermiogeneze

  Imunologické metody antikoncepce
  Imunologické antikoncepční metody spočívají v zábraně zrání nebo pohybu zárodečných buněk mechanismem imunity proti spermiím. Principem imunologické antikoncepce by bylo vytvoření protilátek proti specifickým receptorům spermií nebo oocytů. Problémem je návratnost plodnosti po podání takových protilátek nebo vývoj autoimunity a následné sterility ženy po navození tvorby protilátek organismem.

  Mužská nehormonální antikoncepce
  Farmacie neustále hledají nové látky a postupy, které by byly schopné navodit útlum spermiogeneze u mužů nehormonální cestou. Nadějné účinky byly objeveny u oleje ze semen žlutého bavlníku, který dokázal navodit výrazný útlum spermiogeneze až u 99 % mužů. Zatím však tato látka není dostatečně prozkoumána a má nežádoucí vedlejší účinky.

  Nevýhody:

  • pomalý návrat do původního stavu
  • trávicí obtíže

   

  Na zamyšlení:

  Stručně k orální antikoncepci:
  Požádal jsem dívku, aby se mnou šla vyspat, a ona řekla "Ne!"
  Woody Allen

   Pro zasmání:

  Víte, jak se říká lidem, kteří při milování nepoužívají žádnou antikoncepci?
  Přece "rodiče"!!!

  U lékaře žádá žena levný prostředek proti nežádoucímu otěhotnění.
  "Dáme aspirin."
  "A to si mám vzít před nebo po, nebo kam ho mám dát?"
  "Mezi kolena a pevně držet."

  Bezpečný sex je takový sex, u kterého vás nenačapá manželka.

  Modlí se dívka k panně Marii:
  "Panno Marie, ty jsi počala bez toho, aniž by jsi zhřešila.
  Dej prosím, aby jsem zhřešila, aniž bych počala."

  Přijde mladík do lékárny a přeje si jeden prezervativ:
  „Jdu totiž dnes na návštěvu ke své milé.“ vysvětluje.
  „A nebo mi dejte rovnou dva, její sestra je taky kus. Nebo rovnou tři matka je taky ještě pořád dost velká šťabajzna.“
  Přijde k dívce domů, dostane polévku, řízek s kaší, ale pořád se nějak ošívá, pořád se červená…
  „Co je ti miláčku, nechutnalo ti snad?“
  „Chutnalo, ale proč jsi mi neřekla, že tvůj táta je lékárník?“

   

  Literatura a zdroje:

  (AK)(Z)(L)